CrossFitWereld

Fitness, Sport, Reizen

Wanneer Weer Sporten Na Botbreuk?

Wanneer Weer Sporten Na Botbreuk
Sporten en bewegen Nadat uw breuk genezen is, mag u nog minimaal twee weken niet sporten. Dit hangt af van het letsel en het type sport. U mag wel zwemmen, omdat u in het water gewichtloos bent.

Hoelang niet sporten na breuk?

Gebroken pols bij volwassenen en kinderen Gebroken pols bij volwassenen en kinderen Inleiding Deze folder geeft u informatie over de behandeling van de polsbreuk. Een polsbreuk is een van de meest voorkomende botbreuken. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

 • De pols
 • De pols is het gewricht dat wordt gevormd door de handwortelbeentjes in de hand en de twee botten van de onderarm; het spaakbeen en de ellepijp
 • De breuk

Wanneer Weer Sporten Na Botbreuk Bij een polsbreuk is er een breuk van het spaakbeen, ellepijp of beide botten nabij de pols. Soms betreft het alleen een scheurtje in het bot, maar vaak is er verplaatsing van de botstukken. Behalve een letsel van het bot is er ook altijd kneuzing van de zogeheten weke delen, zoals pezen, spieren en eventueel vaten en zenuwen.

 1. Bij Volwassenen
 2. Behandeling volwassenen

Indien er geen belangrijke verplaatsing van de botstukken is, dan wordt alleen een gipsspalk aangelegd. Indien de botstukken te veel verplaatst zijn, dan moet het bot worden “gezet” (teruggeplaatst). Dit gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving door in het gebied van de breuk verdovingsvloeistof te spuiten.

 1. Deze verdoving werkt ongeveer een uur.
 2. Na het zetten van het bot wordt een gipsspalk aangelegd en wordt een röntgenfoto gemaakt om te controleren of de juiste stand is bereikt.
 3. Als een juiste stand niet wordt bereikt kan soms een operatie nodig zijn.
 4. Operatie bij volwassenen Indien er sprake is van een ernstige breuk met een slechte stand (ondanks zetten) of wanneer wordt ingeschat dat de stand van de breuk nog verder zal verslechteren, dan kan de traumachirurg samen met u bepalen dat er een indicatie is voor een operatie.

Hiervoor zijn er meerdere opties. Het meest wordt er gebruik gemaakt van een plaatje en schroeven voor het vastzetten van de breuk. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van stevige staaldraden of van een fixatie aan de buitenkant (zogenaamde ‘externe fixateur’).

 1. Zoals elke operatie, heeft ook een operatie voor een gebroken pols kans op complicaties, zoals ontstekingen van de wond, pijnklachten, pees-, vaat- of zenuwletsel en het loslaten van het fixatie materiaal en het alsnog verplaatsen van de breuk.
 2. Welke operatie u krijgt, is afhankelijk van de eigenschappen van de breuk en de toestand van de huid en de spieren.

Uw traumachirurg bepaalt of het nog nodig is om na de operatie nog tijdelijk gips te krijgen. Na de behandeling U gaat naar huis met een draagdoek (mitella), zodat de arm rust krijgt en u de pols hoog kunt houden in verband met de zwelling. Deze draagdoek kan ’s nachts af en om uw arm dan rust te geven, kunt u deze op een kussen leggen.

U krijgt een recept mee voor een pijnstiller. Let op: wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit aan de arts melden, zodat deze bij het voorschrijven van een pijnstiller hier rekening mee kan houden! De volgende dag hoort u al minder pijn hebben. Als de voorgeschreven pijnstilling niet voldoende is of als u na drie dagen nog steeds niet zonder kunt, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek chirurgie. Vaak wordt bij deze eerste controle een röntgenfoto gemaakt en krijgt u een nieuw / extra gips aangelegd. Hoeveel weken gips bij volwassenen? Als u niet geopereerd hoeft te worden, dan krijgt u gips tot dat de breuk weer enigszins is vast gegroeid.

Dit is afhankelijk van het soort breuk en varieert van 3 tot 6 weken. Verdere adviezen Het is niet zo dat de hand en vingers stijf worden als u deze tijdens de periode in gips niet beweegt. Bewegen is goed, maar het belangrijkste is dat u geen pijn heeft. Als het u geen pijn veroorzaakt mag u met de vingers en de hand doen wat het gips toelaat.

Als u bemerkt dat de draagdoek niet meer nodig is en uw hand is niet dik meer, hoeft u deze niet meer te gebruiken. Dit is vaak al na 1 of 2 weken het geval. Het is goed de elleboog en de schouder voldoende in beweging te houden. Echter ook hierbij geldt: het mag u geen pijn veroorzaken.

 • Mogelijke complicaties Er bestaat een kans dat de botstukken na enkele dagen alsnog of opnieuw verplaatsen en dat bij de volgende poliklinische controle blijkt dat de breuk niet meer goed staat.
 • In die gevallen moet de pols opnieuw gezet worden of is een operatieve behandeling nodig.
 • Verder is er kans op het ontstaan van een Posttraumatische Dystrofie (voor meer informatie zie de folder ‘Posttraumatische Dystrofie’).

Dit is een ziektebeeld dat gepaard gaat met pijn, zwelling en verkleuring van de hand en vingers. Het is van belang dat een aangepaste behandeling snel wordt gestart als dit probleem lijkt te ontstaan. Dus: als u denkt dat het niet beter gaat maar juist slechter, neem dan contact op met het ziekenhuis of de behandelend arts.

 1. Wat u verder nog moet weten U moet er rekening mee houden dat u zeker meer dan 6 weken nodig heeft, voordat u de pols weer redelijk goed kunt gebruiken.
 2. Volledig normaal en pijnvrij gebruik van de pols zal meestal pas na 3 maanden worden bereikt.
 3. Soms kan na de gipsbehandeling hulp van een fysiotherapeut nodig zijn.

Indien het gewricht zelf beschadigd is, kan het zelfs zo zijn dat de pols nooit meer helemaal de oude wordt. Bij Kinderen Bot bij kinderen Het bot van kinderen is veel elastischer dan het bot van een volwassene en is omgeven door een beenvlies dat bij kinderen taai en dik is.

Inderbot is te vergelijken met een jonge boomtak (twijg). De breuk bij kinderen Vaak blijft de botbreuk van kinderen beperkt tot het bot zelf, waarbij het beenvlies nog intakt blijft. Deze breuksoort wordt wel een groene-tak-breuk of twijgbreuk genoemd. Bij meer dan de helft van de polsbreuken bij kinderen is er sprake van zo’n twijgbreuk en is er slechts weinig verplaatsing van de botdelen.

Soms is er alleen een breukje in het spaakbeen, soms ook in de ellepijp. In de meeste gevallen is de stand van de botdelen goed (alleen een klein knikje) en is het ‘zetten’ van de breuk niet nodig. Als ook het beenvlies is gescheurd, dan kan er verplaatsing van de botdelen zijn en is ‘zetten’ van de breuk wel nodig.

De behandeling bij kinderen Als bij binnenkomst op de SEH blijkt dat uw kind naar alle waarschijnlijkheid een botbreuk heeft, dan wordt zo snel mogelijk pijnstilling gegeven in de vorm van een drankje of een zetpil. Uw kind zal daardoor tijdens het onderzoek en de behandeling minder pijn hebben. Indien de röntgenfoto geen belangrijke verplaatsing van het bot laat zien, wordt er alleen een gips rond de hand en onderarm aangelegd.

Een kleine knikstand wordt soms zo gelaten, omdat kinderbot binnen enkele maanden weer volledig ‘rechttrekt’. Als de breuk gezet moet worden zal afhankelijk van de behandeling meer pijnstilling nodig zijn of een verdoving nodig zijn. Als een volledige anesthesie (narcose) nodig is, dan is het soms noodzakelijk dat uw kind een nacht in het ziekenhuis blijft.

Na het zetten komt er gips om de hand en de onderarm. Hierna wordt een controle röntgenfoto gemaakt. Als blijkt dat het bot nog niet goed staat, wordt de pols opnieuw gezet. Na de behandeling Uw kind gaat mee naar huis met een draagdoek (mitella), zodat de pols rust krijgt. De draagdoek kan ’s nachts af.

Rust is belangrijk voor een goede genezing en vermindert de pijn. U krijgt vaak een recept mee voor een pijnstiller voor de eerste nacht. De volgende dag is de pijn meestal al veel minder. Indien uw kind teveel pijn houdt, wordt u verzocht contact op te nemen met de SEH (spoed eisende hulp).

 1. Bij controle van de breukgenezing kan een controle röntgenfoto nodig zijn en soms wordt er na 1 tot 2 weken een nieuw gipsverband aangelegd als er langer gips moet worden gegeven.
 2. Hoe lang gips bij kinderen Dit hangt af van de soort breuk.
 3. Bij een twijgbreuk is 1 tot 2 weken soms voldoende.
 4. Bij een uitgebreidere breuk is 4 weken meestal voldoende.

Als de breuk zover is genezen dat gips niet meer nodig is, dan is het raadzaam nog minimaal 2 weken te wachten voordat sport of gymnastiek wordt hervat. Zwemmen mag al direct nadat het gips werd verwijderd. Uw arts geeft hierover zo nodig nog adviezen.

Verdere adviezen Zodra u bemerkt dat de draagdoek niet meer nodig is, hoeft deze niet meer gedragen te worden. Het is meestal raadzaam de draagdoek tijdens bijvoorbeeld schoolgaan van een kind toch te laten dragen, zodat duidelijk is dat er wat aan de hand is. In het algemeen mag een kind de hand en arm zoveel gebruiken als het zelf wil.

Sport en spel dienen echter gedurende enkele weken vermeden te worden, omdat het kind dan niet zelf in de hand heeft wat er met de arm gebeurt. Mogelijke complicaties Altijd bestaat de kans dat bij de controle de breuk niet meer goed blijkt te staan. Het is dan soms onvermijdelijk dat het bot opnieuw wordt gezet, of dat de behandeling moet worden gewijzigd.

 1. En dan nog In sommige gevallen is de breuk genezen in een lichte hoekstand.
 2. Soms is dit zelfs duidelijk te zien.
 3. Hierover behoeft u zich geen zorgen te maken.
 4. Binnen enkele maanden tot jaren zal het bot weer volledig ‘rechtgroeien’.
 5. Is de breuk genezen, dan is de kans op een nieuwe breuk op dezelfde plaats niet groter dan vroeger.
See also:  Are Sport Drinks Healthy?

: Gebroken pols bij volwassenen en kinderen

Hoe lang niet sporten na gips?

Na de gips behandeling; Nog 2 weken niet sporten en/of zware voorwerpen tillen. Houd er rekening mee dat door het oefenen weer zwelling op kan treden van uw pols. U zult een soort spierpijn ervaren bij het oefenen.

Hoe lang duurt de genezing van een botbreuk?

Het genezen van een botbreuk | Amphia Ziekenhuis Botbreuken U hebt te maken met een botbreuk. In deze folder leest u meer over de behandeling, mogelijke oorzaken en een goede genezing hiervan. Wat is een botbreuk? Een botbreuk is een onderbreking van de normale samenhang van het botweefsel. Het is dus zogezegd een verwonding van het botweefsel. Ons skelet bestaat uit 206 delen van beenderen. Voor de juiste diagnose en behandeling zijn daarom een aantal dingen belangrijk:

 • de oorzaak van de breuk
 • de plaats van de breuk
 • het soort botweefsel en
 • het mogelijk begeleidend (extra) letsel

Wat veroorzaakt een botbreuk? In grote lijnen kan men de oorzaak van het ontstaan van een breuk of botbreuk in drie categorieën verdelen.

 1. Traumatische breuk: Een traumatische breuk ontstaat door een kracht van buitenaf; zoals (meestal) door ongevallen in het verkeer, op het werk of tijdens sport.Spontane breuk:
 2. Een spontane breuk ontstaat bij door ziekte verzwakt bot. Een heel normale beweging kan de oorzaak zijn. Voorbeelden van ziektes waarbij het bot verzwakt is, zijn osteoporose (botontkalking) en bot-metastasen (bot-uitzaaiingen).
 3. Vermoeidheid breuk: Een vermoeidheid breuk ontstaat wanneer het bot overbelast of verkeerd belast wordt. Deze botbreuken treden meestal op bij overmatige sportbeoefening.

Behandeling van een breuk De behandeling van een breuk is afhankelijk van veel factoren. Daarbij: eigenlijk is elke breuk uniek. Welke behandeling u krijgt, hangt onder andere af van de volgende factoren:

 • Mate van verplaatsing van de breukfragmenten ten opzichte van elkaar.
 • Plaats van de breuk: bijvoorbeeld, is de breuk in of vlakbij een gewricht.
 • Is er sprake van begeleidend letsel (bijvoorbeeld aan huid, spieren en pezen).
 • Uw algehele conditie.

Soms is een conservatieve breukbehandeling voldoende. Dit betekent dat het aanleggen van een gipsverband voldoende is. In andere gevallen is een operatieve behandeling noodzakelijk. Daarbij worden de botdelen zoveel mogelijk in de normale positie teruggeplaatst en vervolgens vastgezet (gefixeerd) met behulp van zogeheten osteosynthese materiaal, zoals plaatmateriaal, schroeven en pennen.

 1. Primaire breukgenezing: Bij primaire breukgenezing is de breuk met een operatie vastgezet met platen, schroeven, pennen of ander osteosynthese materiaal. De breukfragmenten liggen dan precies tegen elkaar aan en er is geen sprake van vorming van nieuw botweefsel (callus). Er ontstaat direct een goede verbinding tussen de fragmenten door de groei van bloedvaten van het ene deel naar het andere deel van het bot. Primaire breukgenezing is overigens niet sneller dan secundaire genezing.
 2. Secundaire breukgenezing: Secundaire breukgenezing verloopt op dezelfde manier als wondgenezing van de huid. Het genezingsproces verloopt in een aantal stappen die elkaar opvolgen (zie ook afbeelding):
 • Direct na het ontstaan van de breuk vormt zich een grote bloeduitstorting (hematoom).
 • Na een paar dagen ontstaat zacht (granulatie)weefsel ofwel zachte callus in het wondgebied.
 • Na een week verandert het zachte bot langzaam in hard en benig, vervolgens vindt er bot re-modellering plaats.

Duur van breuk​genezing Het proces van breukgenezing (herstel van een botbreuk) duurt over het algemeen, onder normale omstandigheden ongeveer 6 tot 8 weken. Dit kan langer duren als het om een bot gaat dat een zwaar gewicht moet dragen. Ook bij oudere mensen duurt dit proces langer.

 • Hematoomvorming (bloeduitstorting): Bij een breuk van het botweefsel scheuren meestal ook de bloedvaten in het periost (botvlies) en het bot. Het bloed dat vrijkomt vormt een hematoom.
 • Vorming van zachte callus (granulatieweefsel): Nieuwe bloedvaatjes en fibroblasten (bindweefselcellen) groeien het hematoom in en vormen zacht granulatieweefsel ofwel zachte callus. Dit weefsel geeft nog geen steun aan het bot.
 • Vorming van botvormige callus (benige callus): Binnen een week verplaatsen osteoblasten en osteoclasten (cellen die belangrijk zijn bij botvorming) zich naar de breukplaats. Het zachte callus verandert dan in hard benig callus. De twee botstukken van de breuk worden door dit benige callus met elkaar verbonden. Dit proces neemt ongeveer twee maanden in beslag.
 • Bot re-modellering: Het teveel aan botmateriaal wordt afgebroken en het bot krijgt zijn normale vorm en sterkte terug.

Factoren die de genezing beïnvloeden De belangrijkste factoren die de breukgenezing positief beïnvloeden zijn:

 • Een goede doorbloeding van het breukgebied;
 • Een stabiele fixatie van de breukfragmenten (door gips of operatie);
 • Goede algemene conditie;
 • Bewegen of mobilisatie;
 • Gezonde voeding.

Factoren die de breukgenezing negatief beïnvloeden zijn:

 • Infectie;
 • Onvoldoende doorbloeding van het breukgebied;
 • Slechte algehele conditie;
 • Roken; Overmatig alcoholgebruik; Diabetes mellitus.

Heeft u nog vragen? Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, neemt u dan contact op met uw behandelend arts op de gipsverbandmeester. Zij helpen u graag. Wie kunt u bellen? Tijdens kantooruren belt u de gipsverbandmeester: (076) 595 40 69 of (0162) 32 73 63 : Het genezen van een botbreuk | Amphia Ziekenhuis

Kan breuk opnieuw breken?

Na de operatie – Na de operatie is de vinger nog niet meteen belastbaar. Het bot kan gemakkelijk opnieuw breken wanneer er kracht gezet wordt. Het is belangrijk om de vingers en gewrichten voorzichtig in beweging te houden, zonder ze te belasten, om stijfheid van de vinger(s)te voorkomen.

Hoe herstelt een breuk het snelst?

Om de genezing van de botbreuk goed te ondersteunen is het belangrijk dat u de adviezen die u krijgt over het belasten van uw gebroken lichaamsdeel goed opvolgt. Blijf goed en gezond eten. Hierdoor geneest de breuk sneller. Roken en overmatig alcoholgebruik vertragen de botgenezing.

Kun je met gips sporten?

U kunt deze regel aanhouden: de tijd die uw arm in het gips heeft gezeten, heeft u daarna ook nodig voor uw herstel. Pak pas daarna het sporten weer op. Natuurlijk kan deze regel per persoon altijd wat afwijken. Overleg daarom met de gipsverbandmeester of chirurg wanneer u weer mag sporten.

Hoe lang voet omhoog na breuk?

Zorgplan: fractuur 5e middenvoetbeentje (zone 1) | Amphia Ziekenhuis U heeft een breuk van het 5e middenvoetsbeentje (metatarsalia). De breuk zit aan de kant van uw kleine teen. De behandeling bestaat uit een soort kous (tubigrip) en een stevige brace (Walker) De behandeling Deze breuk komt vaak voor.

0 – 1 week Walker, niet op de voet staan
1 – 4 weken lopen met Walker, voet gebruiken op geleide van de klachten
4 – 6 weken lopen zonder Walker, voet gebruiken op geleide van de klachten
na 6 weken U mag weer sporten en gymmen

Instructies Voor een goede genezing zijn de volgende instructies belangrijk

Heeft u tubigrip (een soort kous) gekregen, dan moet u deze enkele dagen dragen totdat de zwelling is afgenomen. Als u gaat slapen, moet u de tubigrip afdoen. De Walker dient u 4 weken te dragen. De eerste week mag u niet op de Walker gaan staan. U moet dus krukken gebruiken tijdens het lopen. Na 1 week kunt u de voet met de Walker langzaam gaan gebruiken op geleide van uw pijnklachten. Dat betekent, dat u de voet kunt gebruiken zolang u de pijn kunt verdragen, eventueel ondersteund met krukken. Het is belangrijk dat u in de eerste week de voet zoveel mogelijk omhoog houdt.

Het kan zijn, dat de Walker strakker gaat aanvoelen, houd de voet dan omhoog. De zwelling neemt dan af, waardoor de druk en pijn zal afnemen

Goed hoog betekent: uw enkel hoger dan uw knie en de knie hoger dan de heup. Het is belangrijk dat u na 4 of 6 weken begint met oefenen, om te voorkomen dat de voet stijf wordt. De oefeningen vindt u in deze folder. De eerste 6 weken mag u niet sporten. Daarna kunt u dit, op basis van pijnklachten, langzaam opbouwen. Na 6 tot 8 weken bent u in principe volledig hersteld en kunt u weer volledig belasten. Heeft u pijn? Gebruik dan paracetamol. Wacht niet met paracetamol nemen totdat u teveel pijn heeft. Neem het altijd verspreid over de dag in. U kunt maximaal 4x per dag 2 tabletten van 500 mg paracetamol op vaste tijden innemen. Bij pijn moet u ook meer rust nemen, het is een teken dat u teveel staat of gelopen heeft. Plaats de voet hoog zodat de pijnklachten af zullen nemen.

Herstel

Een controle op de polikliniek is in principe niet nodig. De breuk geneest meestal binnen enkele weken volledig. Het kan tot 8 weken duren voordat de voet weer volledig belastbaar is. Fysiotherapie is meestal niet nodig. Als u na 6 weken ontevreden bent over de functie van uw voet, kunt u via de huisarts een verwijzing voor de fysiotherapeut vragen. Wordt de pijn erger of is de pijn na 6 weken niet minder? Neem dan contact op met de gipskamer. Als een controle dan toch nodig is maken we een afspraak.

Walker opnieuw aandoen Als u de Walker heeft afgedaan, bijvoorbeeld om te douchen, moet u deze op de volgende manier weer aantrekken: 1. Maak alle klittenbanden los 2. Plaats de voet in de Walker en zorg dat de hak en hiel goed aansluiten, dit gaat makkelijker als u de walker met voet op de grond zet.3.

 1. Maak de bekleding vast met de klittenbanden.4.
 2. Plaats het “deksel” aan de voorkant op de bekleding.5.
 3. Trek de klittenbanden van de Walker stevig aan.
 4. Oefeningen Na het dragen van de Walker voor een gebroken 5e middenvoetsbeentje kan er stijfheid en krachtsverlies van de enkel optreden.
 5. Onderstaande oefeningen helpen om dit tegen te gaan: Wanneer welke oefening? De eerste vier weken heeft u nog de Walker, u kunt hiermee nog niet oefenen.

Na vier weken mag u beginnen met oefenen. Begin met onbelast oefenen, dit zijn oefeningen die u doet zonder op de voet te staan. Start daarna met belast oefenen. Oefen alleen als de pijn dit toelaat! Volg onderstaande instructies:

See also:  Is Esports Bigger Than Sports?

Oefen minstens 3 keer per dag en doe iedere oefening minstens 10 keer. U kunt eventueel in warm water oefenen Oefen alleen als de pijn dit toelaat! U mag gedoseerd door de directe pijn heen oefenen, directe pijn wordt door stijfheid veroorzaakt. Zeurende pijn in rust wordt vaak veroorzaakt door te veel oefenen en belasten. Doe het dan wat rustiger aan.

Onbelast oefenen Er zijn twee manieren van onbelast oefenen, passief en actief oefenen. Start met passief oefenen en ga daarna verder met actief oefenen. Passief oefenen : buig, strek en beweeg de enkel met uw handen. Actief oefenen: Span de spieren van de kuit en voet aan, buig, strek en beweeg de enkel hierbij in alle richtingen.

Belast oefenen Er zijn twee manieren van belast oefenen, passief en actief oefenen. Start met passief oefenen en ga daarna verder met actief oefenen. Passief oefenen: Ga zitten en doe rekoefeningen met behulp van uw lichaamsgewicht. Druk met uw handen op de knie zodat er druk op het enkel gewricht komt.

Plaats vervolgens uw voet steeds een klein beetje naar achteren en herhaal deze oefening. Actief oefenen: Ga staan en doe rekoefeningen met behulp van uw lichaamsgewicht, steun op uw aangedane been en maak voorzichtig een kleine pas naar voren en vervolgens een kleine pas naar achteren Kijk voor de oefeningen op onze patiëntfolder: Overige oefeningen Belangrijk is om te oefenen om goed op het aangedane been te staan, als de pijn dit toelaat.

 1. Goed lopen begint met goed op één been kunnen staan.
 2. Probeer tevens de enkel weer zo normaal mogelijk te gebruiken, als de pijn dit toelaat.
 3. Oefen om weer een normaal looppatroon te krijgen, dan is iedere stap een oefening.
 4. Vragen? U kunt ons gewoon bellen Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact met ons op, op werkdagen tussen 9 en 11 uur.

Gipsverbandmeesters: T (076) 595 40 69 In de avond- en nachturen en in het weekend neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp: T (076) 595 40 47 Heeft u vragen over de vergoeding en/of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. : Zorgplan: fractuur 5e middenvoetbeentje (zone 1) | Amphia Ziekenhuis

Hoe kun je botgroei stimuleren?

Vitamine D bevordert botherstel – Vitamine D speelt een belangrijke rol in het behouden of opbouwen van botten. Vitamine D wordt gemaakt uit cholesterol onder invloed van zonlicht en zit ook in beperkte mate in voeding zoals vette vis of levertraan. Vitamine D zorgt voor een goede botmineralisatie en dus voor sterkere botten.

   1. meer calcium absorberen uit de voeding ter hoogte van de dunne darm
   2. als dat niet volstaat, calcium uit de botten halen en naar de bloedbaan brengen
   3. de nieren meer calcium laten reabsorberen zodat we deze zeker niet uitplassen

Indien we voldoende calcium eten is er helemaal geen probleem. Alleen halen we calcium best niet uit melkproducten (omwille van de zuurtegraad dus). Vitamine D rijke groene groenten zoals broccoli, paksoi, spruitjes, prei, artisjok zijn een veel betere keuze. Onze aanrader : Vitamine D3 Vloeibare vitamine D3 voor een goede calciumabsorptie en sterkere botten.

Welk bot doet het meest pijn om te breken?

Meest gebroken bot Meest gebroken bot: enkel Als jouw enkel, na een trauma, snel blauw en dik wordt, dan is de kans groot dat dit gewricht is gebroken. Het belasten van de enkel leidt tot helse pijnen. Uit de statistieken blijkt dat deze breuk de lijst van meest gebroken botten aanvoert! Overigens kunnen zich verschillende breuken rondom het enkelgewricht voordoen.

Kan een breuk genezen zonder gips?

Gips bij een botbreuk Na een botbreuk krijgt u vaak een gipsverband. Het gipsverband houdt de botdelen op hun plek. Het bot kan dan weer netjes aan elkaar groeien. In deze folder leest u welke soorten gipsverband er zijn en wat u wel en wat u niet mag doen als u gips heeft.

 • Een botbreuk wordt ook een fractuur genoemd.
 • Een fractuur kan groot of klein zijn.
 • Het kan een klein scheurtje in het bot zijn, maar botten kunnen ook compleet verschoven of verbrijzeld zijn.
 • Een botbreuk kan ook door een gewricht heen lopen.
 • Gipsverband wordt vooral aangelegd bij botbreuken waarbij de botdelen (bijna) niet zijn verschoven.

Het gipsverband houdt de botdelen dan op hun plek. Waardoor het bot weer netjes aan elkaar kan groeien. Bij sommige botbreuken is helemaal geen gips nodig. Deze breuken genezen vanzelf. Dit geldt bijvoorbeeld voor een breuk van het sleutelbeen.

Wat is de meest pijnlijke botbreuk?

Hielbeenbreuk – Hielbeenbreuken (calcaneusfractuur) zijn vaak het gevolg van een val van grote hoogte waarbij de patiënt recht op de voet landt. Dit type letsel zorgt vaak voor aanzienlijke zwelling en wordt vaak vergezeld door breuken in de rug. De behandeling van deze breuken verschilt van spalken en gipsverbanden tot operaties. Operaties worden vaak uitgevoerd als de zwelling is afgenomen. Afbeelding 3: anatomie van de heup

Wat zijn de gevolgen van een botbreuk?

Complicaties – In het begin kunnen bij moeilijke botbreuken complicaties optreden zoals bloedingen of beschadiging aan omliggende organen. Bijvoorbeeld de hersenen en de longen. Ook kunnen de zenuwen, huid of bloedvaten beschadigd raken. Door beschadiging van een bloedvat kan de toevoer van bloed naar het gebroken lichaamsdeel in gevaar komen.

Kan een botbreuk vanzelf genezen?

Botbreuken of fracturen hebben meestal meerdere weken tot maanden nodig om te genezen. De meeste botbreuken genezen vanzelf waarbij een periode van rust en tijdelijke immobilisatie van de breuk door bijvoorbeeld het aanleggen van gips / spalk voldoende is.

Doet een bot breken pijn?

Wat is Botbreuk? – Wat is een gebroken bot en wat merkt u ervan? Wanneer een bot gebroken is, wordt dat ook wel fractuur genoemd Een fractuur kan uiteenlopen van een scheurtje in het bot tot een volledige verbrijzeling ervan. In alle gevallen zult u pijn hebben, er ontstaat een zwelling door de bloeduit­storting bij de breuk en normale bewegingen zijn vaak niet meer mogelijk.

Is een breuk spoed?

OCON – Datum: 04 March 2015 00:00 Auteur: J.C. Rompen De gedachte dat bij een botbreuk een operatie de beste behandeling is, is nog altijd springlevend, merk ik in de dagelijkse praktijk. Bij velen doemt direct het heroïsche beeld op van de dokter die bij nacht en ontij met spoed naar het ziekenhuis komt om daar zijn levensreddende werk te doen.

Hoewel dit bij ernstige letsels ook de dagelijkse praktijk is, is het voor sommige botbreuken juist verstandiger de operatie uit te stellen tot een later tijdstip. Er is veel onderzoek gedaan naar de uitkomsten van operatieve behandeling van botbreuken. In vergelijkende studies kan eigenlijk niet overtuigend worden aangetoond dat ’s nachts opereren leidt tot wezenlijk andere resultaten dan overdag.

Toch worden steeds meer botbreuken tijdens reguliere kantooruren geopereerd. Als de uitkomst hetzelfde is, wat zijn dan de redenen die orthopedisch chirurgen en traumachirurgen hebben om operaties uit te stellen? Overdag opereren is beter te plannen Bij de meeste botbreuken is de noodzaak om met spoed te opereren niet aanwezig.

 1. De patiënt wordt opgenomen, krijgt goede pijnstilling en wordt op een later tijdstip geopereerd.
 2. Voordeel daarvan is dat ’s nachts niet met spoed een operatieteam opgeroepen hoeft te worden.
 3. Operatieprogramma’s kunnen overdag op een efficiëntere wijze gepland worden.
 4. Beschikbare middelen zoals operatiekamers en operatiepersoneel moeten in de huidige tijd economisch verantwoord worden ingezet.

De traumazorg kan op deze wijze landelijk tegen lagere kosten geleverd worden, terwijl geen concessies gedaan worden aan de geleverde kwaliteit. Ook weke delen zijn belangrijk: Eerst ontzwellen, dan opereren Een andere reden om operaties uit te stellen is vaak het type botbreuk.

Bij botbreuken moet niet alleen rekening gehouden worden met de daadwerkelijke breuk. Ook bijgaand letsel aan de weke delen, zoals spieren, banden en onderhuids weefsel, is belangrijk. Vaak is het zeer onverantwoord om te opereren wanneer weefsels sterk gezwollen zijn door kneuzing of bloeding. Er is dan een verhoogde kans op slechte wondgenezing en infectie.

Voorbeelden zijn bepaalde typen enkelbreuken of breuken die tot in het kniegewricht doorlopen. Soms worden operaties voor zulke breuken wel 1 tot 2 weken uitgesteld, zodat de weke delen rustig kunnen ontzwellen. Subspecialisatie verhoogt kwaliteit van zorg Een derde goede reden om operaties uit te stellen is gelegen in de toenemende subspecialisatie binnen alle medische specialismen.

Zo ook in de traumatologie. Steeds meer traumachirurgen en traumaorthopeden leggen zich toe op slechts een beperkt aantal operaties. Het is niet haalbaar om in ieder ziekenhuis op elk uur van de dag een subspecialist beschikbaar te hebben. Uitstellen van de operatie zodat de juiste specialist u opereert, heeft de voorkeur.

Wanneer moet wel met spoed geopereerd worden? Als sprake is van een open botbreuk, moet met spoed worden geopereerd om infectierisico’s te beperken. Soms zijn breuken ook dusdanig ernstig dat veel bloedverlies dreigt als niet met spoed wordt ingegrepen.

 1. Dit komt relatief weinig voor in Nederland.
 2. In toenemende mate worden patiënten met zulke letsels direct naar een level 1 traumacentrum gebracht waar de benodigde expertise 24 uur per dag beschikbaar is.
 3. Met spoed als het moet, gepland is in de meeste gevallen goed Bij botbreuken is slechts in een beperkt aantal situaties een spoedoperatie noodzakelijk.

Er kunnen goede argumenten zijn om operatieve behandeling van een botbreuk uit te stellen. Vraag uw behandeld specialist ernaar als het u niet duidelijk is waarom niet direct wordt geopereerd. Dat voorkomt mogelijke misverstanden. : OCON –

Waarom mag je een botbreuk niet koelen?

Waarom niet koelen bij een botbreuk? – Dat je intuïtie je vertelt om te koelen bij een botbreuk is helemaal niet gek. Koud water of een koele doek kan de pijn misschien wat verlichten en bovendien gevoelsmatig zwelling tegengaan. Toch is het onverstandig om te koelen bij een botbreuk.

See also:  Do Sports Make You Taller?

Maar waarom? Wanneer er sprake is van een botbreuk, kan het ook zo zijn dat het botvlies is gescheurd. Wanneer je vervolgens gaat koelen, kan de kou rechtstreeks het bot intrekken. Dit heeft een averechts effect en kan in plaats van verlichting bij het slachtoffer zelfs zorgen voor extreem veel pijn. Weet je zeker dat het om een breuk gaat, koel dan dus niet.

Kun je niet vaststellen of het een breuk betreft en wil je koelen in een poging om zwelling en pijn tegen te gaan, let dan goed op de reactie van het slachtoffer als hij/zij bij kennis is. Brengt het koelen verlichting, dan kan het geen kwaad. Ervaart het slachtoffer echter alleen nog maar meer pijn, dan dien je direct te stoppen met koelen.

 1. Een tweede reden om niet te koelen bij een botbreuk, is omdat het in sommige gevallen simpelweg niet werkt.
 2. De pijn die wordt veroorzaakt is niet dezelfde pijn als bij een gewone zwelling.
 3. De zwelling die bij een botbreuk kan optreden, ontstaat namelijk door verscheuring van weke delen rondom het bot.

Deze pijn is niet met koelen tegen te gaan.

Wat is pijnlijker gekneusd of gebroken?

Wat is een kneuzing? – Een kneuzing (ook wel een contusie) is een beschadiging van het weefsel onder je huid, de huid is daarbij meestal niet beschadigd. Bij een kneuzing ontstaat ook vaak een zwelling of een blauwe plek. Een kneuzing kan ook erg veel pijn doen, maar vaak zie je dat een kneuzing in een groter gebied pijnlijker is en bij een breuk de pijn met één vinger is aan te wijzen.

Waarom vitamine C bij botbreuk?

Aanbeveling. Om de kans op het ontstaan van CRPS-I na polsfracturen bij volwassenen te verkleinen, dient men 500 mg vitamine C per dag per os voor te schrijven gedurende 50 dagen. Op dit moment is er onvoldoende bewijs om vitamine C bij electieve hand-, voet- en enkelchirurgie aan te bevelen.

Hoe voelt een scheurtje in je bot?

Symptomen – Of het nu om een gebroken pols, vinger, heup, rib, enkel of elleboog gaat: de symptomen zijn grotendeels gelijk. U voelt pijn op de plaats van de breuk, simpele bewegingen worden opeens moeilijk uitvoerbaar en er ontwikkelt zich een zwelling.

Hoe lang blijft zwelling na breuk?

Na een gipsbehandeling – In de eerste week is het belangrijk dat u het gips hoog houdt. Dit helpt om zwelling tegen te gaan. Voor een gebroken arm kan een sling (stoffen band), een mitella (draagdoek) of een kussen helpen. Uw hand moet hoger liggen dan uw elleboog.

Bij een gebroken been moet uw voet hoger liggen dan uw heup. Uw arts vertelt u welke oefeningen u kunt doen om uw spieren stevig en soepel te houden. Gips en kunststof mogen niet nat worden. Op het gips of kunststof mag u alleen lopen als het speciaal ‘loopgips’ is. Kort na het verwijderen van het gips kan uw lichaamsdeel opzwellen.

De zwelling neemt toe in de loop van de dag en is ’s avonds het ergst. Dit verdwijnt na verloop van tijd vanzelf. Een elastische kous kan de zwelling tegengaan.

Hoe lang duurt herstel gebroken scheenbeen?

Helemaal normaal en zonder pijn bewegen van uw been kan 3 tot 6 maanden en soms nog langer duren.

Kun je met gips sporten?

U kunt deze regel aanhouden: de tijd die uw arm in het gips heeft gezeten, heeft u daarna ook nodig voor uw herstel. Pak pas daarna het sporten weer op. Natuurlijk kan deze regel per persoon altijd wat afwijken. Overleg daarom met de gipsverbandmeester of chirurg wanneer u weer mag sporten.

Hoe lang revalideren na gebroken voet?

Zorgplan: fractuur 5e middenvoetbeentje (zone 1) | Amphia Ziekenhuis U heeft een breuk van het 5e middenvoetsbeentje (metatarsalia). De breuk zit aan de kant van uw kleine teen. De behandeling bestaat uit een soort kous (tubigrip) en een stevige brace (Walker) De behandeling Deze breuk komt vaak voor.

0 – 1 week Walker, niet op de voet staan
1 – 4 weken lopen met Walker, voet gebruiken op geleide van de klachten
4 – 6 weken lopen zonder Walker, voet gebruiken op geleide van de klachten
na 6 weken U mag weer sporten en gymmen

Instructies Voor een goede genezing zijn de volgende instructies belangrijk

Heeft u tubigrip (een soort kous) gekregen, dan moet u deze enkele dagen dragen totdat de zwelling is afgenomen. Als u gaat slapen, moet u de tubigrip afdoen. De Walker dient u 4 weken te dragen. De eerste week mag u niet op de Walker gaan staan. U moet dus krukken gebruiken tijdens het lopen. Na 1 week kunt u de voet met de Walker langzaam gaan gebruiken op geleide van uw pijnklachten. Dat betekent, dat u de voet kunt gebruiken zolang u de pijn kunt verdragen, eventueel ondersteund met krukken. Het is belangrijk dat u in de eerste week de voet zoveel mogelijk omhoog houdt.

Het kan zijn, dat de Walker strakker gaat aanvoelen, houd de voet dan omhoog. De zwelling neemt dan af, waardoor de druk en pijn zal afnemen

Goed hoog betekent: uw enkel hoger dan uw knie en de knie hoger dan de heup. Het is belangrijk dat u na 4 of 6 weken begint met oefenen, om te voorkomen dat de voet stijf wordt. De oefeningen vindt u in deze folder. De eerste 6 weken mag u niet sporten. Daarna kunt u dit, op basis van pijnklachten, langzaam opbouwen. Na 6 tot 8 weken bent u in principe volledig hersteld en kunt u weer volledig belasten. Heeft u pijn? Gebruik dan paracetamol. Wacht niet met paracetamol nemen totdat u teveel pijn heeft. Neem het altijd verspreid over de dag in. U kunt maximaal 4x per dag 2 tabletten van 500 mg paracetamol op vaste tijden innemen. Bij pijn moet u ook meer rust nemen, het is een teken dat u teveel staat of gelopen heeft. Plaats de voet hoog zodat de pijnklachten af zullen nemen.

Herstel

Een controle op de polikliniek is in principe niet nodig. De breuk geneest meestal binnen enkele weken volledig. Het kan tot 8 weken duren voordat de voet weer volledig belastbaar is. Fysiotherapie is meestal niet nodig. Als u na 6 weken ontevreden bent over de functie van uw voet, kunt u via de huisarts een verwijzing voor de fysiotherapeut vragen. Wordt de pijn erger of is de pijn na 6 weken niet minder? Neem dan contact op met de gipskamer. Als een controle dan toch nodig is maken we een afspraak.

Walker opnieuw aandoen Als u de Walker heeft afgedaan, bijvoorbeeld om te douchen, moet u deze op de volgende manier weer aantrekken: 1. Maak alle klittenbanden los 2. Plaats de voet in de Walker en zorg dat de hak en hiel goed aansluiten, dit gaat makkelijker als u de walker met voet op de grond zet.3.

 1. Maak de bekleding vast met de klittenbanden.4.
 2. Plaats het “deksel” aan de voorkant op de bekleding.5.
 3. Trek de klittenbanden van de Walker stevig aan.
 4. Oefeningen Na het dragen van de Walker voor een gebroken 5e middenvoetsbeentje kan er stijfheid en krachtsverlies van de enkel optreden.
 5. Onderstaande oefeningen helpen om dit tegen te gaan: Wanneer welke oefening? De eerste vier weken heeft u nog de Walker, u kunt hiermee nog niet oefenen.

Na vier weken mag u beginnen met oefenen. Begin met onbelast oefenen, dit zijn oefeningen die u doet zonder op de voet te staan. Start daarna met belast oefenen. Oefen alleen als de pijn dit toelaat! Volg onderstaande instructies:

Oefen minstens 3 keer per dag en doe iedere oefening minstens 10 keer. U kunt eventueel in warm water oefenen Oefen alleen als de pijn dit toelaat! U mag gedoseerd door de directe pijn heen oefenen, directe pijn wordt door stijfheid veroorzaakt. Zeurende pijn in rust wordt vaak veroorzaakt door te veel oefenen en belasten. Doe het dan wat rustiger aan.

Onbelast oefenen Er zijn twee manieren van onbelast oefenen, passief en actief oefenen. Start met passief oefenen en ga daarna verder met actief oefenen. Passief oefenen : buig, strek en beweeg de enkel met uw handen. Actief oefenen: Span de spieren van de kuit en voet aan, buig, strek en beweeg de enkel hierbij in alle richtingen.

 • Belast oefenen Er zijn twee manieren van belast oefenen, passief en actief oefenen.
 • Start met passief oefenen en ga daarna verder met actief oefenen.
 • Passief oefenen: Ga zitten en doe rekoefeningen met behulp van uw lichaamsgewicht.
 • Druk met uw handen op de knie zodat er druk op het enkel gewricht komt.

Plaats vervolgens uw voet steeds een klein beetje naar achteren en herhaal deze oefening. Actief oefenen: Ga staan en doe rekoefeningen met behulp van uw lichaamsgewicht, steun op uw aangedane been en maak voorzichtig een kleine pas naar voren en vervolgens een kleine pas naar achteren Kijk voor de oefeningen op onze patiëntfolder: Overige oefeningen Belangrijk is om te oefenen om goed op het aangedane been te staan, als de pijn dit toelaat.

 1. Goed lopen begint met goed op één been kunnen staan.
 2. Probeer tevens de enkel weer zo normaal mogelijk te gebruiken, als de pijn dit toelaat.
 3. Oefen om weer een normaal looppatroon te krijgen, dan is iedere stap een oefening.
 4. Vragen? U kunt ons gewoon bellen Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact met ons op, op werkdagen tussen 9 en 11 uur.

Gipsverbandmeesters: T (076) 595 40 69 In de avond- en nachturen en in het weekend neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp: T (076) 595 40 47 Heeft u vragen over de vergoeding en/of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. : Zorgplan: fractuur 5e middenvoetbeentje (zone 1) | Amphia Ziekenhuis