CrossFitWereld

Fitness, Sport, Reizen

Is Zwemles Een Sport?

Is Zwemles Een Sport
Zwemles valt namelijk onder onderwijs oordeelde zij en niet onder sport. Ze werd in het gelijkgesteld door de rechter.

Is zwemles sport?

Zwem­sport – Ge­zon­de trai­ning voor elke leef­tijd – Wanneer je zowel je kracht als ook je conditie wilt trainen, maar tegelijkertijd je gewrichten wilt sparen, is het zwemmen de ideale sport voor jou. Zwemmen is een allround-sport, waarbij je zelf de intensiteit tijdens de training kunt bepalen.

Waarom is zwemles zo belangrijk?

Waarom een zwemdiploma? – Het behalen van een zwemdiploma is geen gemakkelijke opgave en dat is misschien maar goed ook! Want het behalen van een zwemdiploma zorgt ervoor dat kinderen voldoende zwemveilig worden en zich kunnen redden in ons waterrijke land.

Water is dan ook overal om ons heen en een ongeluk zit in vaak een klein hoekje. Daarnaast gaan we in Nederland met warm weer massaal afkoelen in zwembaden, meren, plassen en de zee, waarbij er natuurlijk ook mogelijkheden tot verdrinking zijn. Het is daarom van groot belang dat zowel kinderen als volwassen over een goede zwemvaardigheid beschikken.

Vaak hoor je mensen met een kind op zwemles vaak zeggen “wat ze tegenwoordig allemaal moeten kunnen, dat hoefde wij vroeger niet”. Dat de eisen van tegenwoordig een stuk zwaarder zijn, weten de meeste mensen dan ook wel. Maar waarom is dat eigenlijk? En waarom zijn er tegenwoordig meerdere diploma’s? Alles is in beweging, en zo ook het zwemonderwijs.

Kan zwemles niet betalen?

Wat kan ik doen als ik de zwemles van mijn kind niet kan betalen? Neem contact op met je gemeente. Er zijn vaak regelingen beschikbaar die het mogelijk maken de zwemlessen te bekostigen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De regelingen, de beschikbaarheid hiervan en voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

 1. Je kunt ook kijken op de website,
 2. Hierop hebben Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp gezamenlijke informatie staan over hun regelingen en hoe je aanvragen voor kinderen kunt indienen om daarop aanspraak te maken.
 3. Aanvragen voor vergoeding van zwemles kunnen ook direct via één aanvraagformulier op deze website worden ingediend.

: Wat kan ik doen als ik de zwemles van mijn kind niet kan betalen?

Waar valt zwemles onder?

Volgens de rechter valt zwemles onder onderwijs en is het zwembad daarmee geen binnensportlocatie.

Is zwemmen sporten?

Veel populaire individuele sporten en contactsporten brengen een zekere mate van risico op spier- en botblessures met zich mee. Dit kan worden veroorzaakt door contact met de grond, andere spelers of materiaal, wat kan leiden tot blauwe plekken, botbreuken of zelfs ernstiger letsel.

In dit opzicht biedt zwemmen een veiligere omgeving voor je work-out. De kans op dit soort blessures is minimaal tijdens het zwemmen, omdat bewegen in water als een low-impact oefening wordt gezien. Dit komt doordat het effect van lichaamsgewicht wordt verminderd door het drijfvermogen, zo bleek uit een artikel uit 2015 in het Journal of Exercise Rehabilitation,

Zwemmen is echter geen sport zonder risico’s. Afhankelijk van de intensiteit waarmee je zwemt, kun je bijvoorbeeld last krijgen van een peesontsteking in je biceps of een scheur in je schouderpees. Maar afgezien van blessures, speelt er nog een risico tijdens het zwemmen in een zwembad.

See also:  Hoeveel Koolhydraten Per Dag Sporter?

Volgens een rapport dat in 2014 werd gepubliceerd in het Bulletin van de World Health Organization (WHO), loop je tijdens het zwemmen in zwembaden, anders dan in recreatiebaden, een risico op verdrinking en blootstelling aan overdraagbare aandoeningen. Denk aan besmettelijke ziekten die van de ene op de andere persoon kunnen worden overgedragen door middel van bloed, lichaamsvocht of ziekteverwekkers in de lucht.

Het goede nieuws? De auteurs vermelden ook dat zorgvuldige veiligheidsvoorschriften voor zwembaden en wellnesscentra deze risico’s aanzienlijk verkleinen.

Wat is de juiste leeftijd voor zwemles?

De ideale leeftijd om te starten met het aanleren van de zwemslagen is volgens de KNZB tussen de vierenhalf en vijf jaar. De KNZB ziet dat kinderen in deze leeftijdsfase beschikken over de grove motorische vaardigheden die nodig zijn voor het beheersen van de eerste zwemtechnieken.

Wat kost een zwemles per keer?

Lespas –

Als uw kind voor het eerst zwemlessen volgt betaalt u € 12,50 inschrijfgeld.Voor de zwemlessen hebt u een elektronische lespas nodig. U betaalt hiervoor € 2,50.Voordat de lessen beginnen, zet u een tegoed van een aantal lessen op de lespas. Bij elke zwemles halen we een les van de pas af.U kunt de lespas in de laatste week van de lopende periode of in de eerste week van de nieuwe periode verlengen. Een periode is gemiddeld 8 weken.

Prijzen zwemles

Soort zwemles Kosten
45 minuten maandag t/m vrijdag, per les € 9,80
45 minuten zaterdag, per les € 11,05
45 minuten zondag, per les € 12,20
Voorzwemmen € 6,55
Oefenzwemmen (begeleider in Fletiomare, Den Hommel en De Kwakel) € 5,80
Vakantiecursus A 5 dagdelen (Den Hommel) € 255,00
Vakantiecursus B 4 dagdelen (Den Hommel) € 200,00
Zwemcursus 7 maanden (Den Hommel) € 770,00
Snelcursus C-diploma (Den Hommel) € 155,00
Drijfpakje € 40,50

Zwemles 45 minuten: u koopt een leskaart voor een volledige periode. Een periode loopt van diplomazwemmen tot diplomazwemmen. Er zijn 6 tot 10 lessen per periode. Lessen die uitvallen door officiële feestdagen hoeft u niet te betalen.

Hoeveel kost een gemiddelde zwemles?

Kosten van een zwemles – Het volgen van zwemles kost natuurlijk geld en de kosten voor het algehele zwemtraject kunnen dan ook flink gaan oplopen. Hoe langer je kind met zwemlessen bezig is, des te meer geld bent je kwijt. Maar het levert ook wat op en eigenlijk investeer je in de veiligheid van je kind,

 1. Niet met zakgeld, maar met kennis waar je kind de rest van zijn of haar leven iets aan zal hebben.
 2. Ze kunnen, na het behalen van de zwemdiploma’s, een levenlang (op een veilige manier) gaan zwemmen.
 3. De kosten van een zwemles zijn per zwembad verschillend en het loont dan ook om verschillende zwemlesaanbieders met elkaar te vergelijken.

Gemiddeld betaal je voor 1 keer per week zwemmen tussen de € 35,- en de € 70,- per maand. Dit is in grote mate afhankelijk van de tijdsduur van de zwemles, die meestal dus de 45 en 60 minuten duurt. In een enkel geval zijn er ook zwembaden die lessen van 30 minuten aanbieden; uiteraard is het tarief hier ook wat lager.

Is een A diploma voldoende?

Waarom is het uitdrijven en het uithoudingsvermogen zo belangrijk? – Nederland is een waterrijk land waar je vaak te maken hebt met ‘open water situaties’. Denk bijvoorbeeld aan de zee, sloten, meren en recreatieplassen. De omstandigheden in dit water zijn natuurlijk heel anders dan in het zwembad en dat is nu juist de reden dat het A diploma niet voldoende is.

Kindjes met alleen een A diploma zijn vaak niet veilig in open water situaties. Dat komt omdat ze vaak nog te snel zwemmen en te weinig uitdrijven. Hierdoor raken ze sneller uitgeput en hebben ze moeite met boven water blijven. Het uitdrijven is voor kinderen namelijk ook een rustmoment. Wanneer ze voldoende stuwing hebben, kunnen ze met uitdrijven makkelijk twee tellen boven water blijven.

Buiten dat de kwaliteit van het zwemmen met een A of B diploma nog niet perfect is, is de waterzekerheid en het oriënteren onder water ook vaak nog niet voldoende. Hier gaan we bij diploma C pas echt dieper op in.

Is er zwemles tijdens vakantie?

Op officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties komen de zwemlessen te vervallen. Bij de bepaling van het lesgeld is hiermee rekening gehouden.

Hoeveel badjes met zwemles?

1.3.2 Lesopbouw – We gaan uit van een gemiddelde duur van 64 lessen van 45 minuten voor het A-diploma.16 lessen voor het B-diploma en 16 weken voor het C-diploma. De 65 lessen voor het A-diploma worden verdeeld over 4 niveaus/ baden waarbij de gemiddelde leerling 16 weken over een niveau/bad zal doen.

 • Als einddoel van ieder niveau hebben we een aantal eisen geformuleerd.
 • Als een leerling aan deze eisen heeft voldaan kan hij door naar het volgende niveau.
 • Binnen de kaders houden we rekening met de individuele ontwikkelingen van de leerling.
 • Voldoet de leerling na bijvoorbeeld 4 lessen al aan de gestelde eisen dan kan de leerling versneld doorstromen naar het volgende niveau.

Hierbij moet het niveau van de leerling wel in overeenstemming zijn met het niveau van de gemiddelde leerling van het volgende niveau. Dit om te voorkomen dat er te veel niveauverschil ontstaat in de groepen waardoor de instructeur te veel moet differentiëren met als gevolg dat kinderen individueel te weinig aandacht krijgen.

Het versneld doorstromen wordt in onderling overleg bepaald door de instructeurs die hierbij betrokken zijn. Bij twijfel wordt er beslist door de bedrijfsleider of een door hem aangewezen vervanger. Hierbij is het wel zo dat versneld doorstromen in principe niet meer mogelijk is na 9 lessen in een periode van 16 lessen.

Dit omdat de aansluiting bij het hogere niveau dan erg moeilijk is. Om deze reden zal er ook groepsgewijs worden gestart met niveau 1. Zijinstroming blijft natuurlijk mogelijk, middels een proefles zal dan worden bepaald op welk niveau een kind kan instromen.

Is zwemmen goed voor je figuur?

Zwemmen en afvallen – Met zwemmen kan je afvallen. Zwemmen is een cardiotraining, en met cardio verbrand je vet. Afhankelijk van de intensiteit van je training gaat het om circa 500 tot 750 calorieën per uur. Dit is dus ook nog eens behoorlijk veel voor een sport waar je relatief helemaal niet zo vermoeid van raakt.

Wat is beter zwemmen of sporten?

Zwemmen; is het echt zo gezond? – Zwemmen is meer dan een een leuke bezigheid. Het is namelijk uitstekend voor zowel uw lichamelijke als geestelijke gezondheid. De voordelen strekken veel verder dan alleen het verbeteren van uw conditie. In vergelijking met andere sporten is het minder schadelijk en u krijgt tegelijkertijd een full body workout.

Welke zwemdiploma’s zijn erkend?

Zwemdiploma’s in Nederland – Sinds 1984 is er in Nederland het Nationale Zwemdiploma, dat sinds 1998 Zwem-ABC heet. Dit diploma bestaat uit drie landelijk erkende zwemdiploma’s; A, B en C. Uitgever is de Nationale Raad Zwemveiligheid, dat verantwoordelijk is voor 95% van de afgiftes van de zwemdiploma’s in Nederland.

Wie ze alle drie gehaald heeft, wordt geacht volkomen vertrouwd te zijn in het water en zich in bijna alle mogelijke situaties zelf kunnen redden. Bij de lesopbouw voor het zwemdiploma speelt zwemveiligheid een grote rol. Er wordt rekening mee gehouden dat kinderen al vanaf vier jaar oud een zwemdiploma willen behalen.

De eisen voor het Zwem-ABC omvatten alle vaardigheden die nodig zijn bij het zwemmen in bijvoorbeeld een of in, Ook wordt geleerd hoe te handelen bij onverwachts te water raken. Door de A-B-C-opbouw van het diplomasysteem wordt de leerling na het behalen van ieder van de diploma’s weer wat vaardiger en dus ook veiliger in het water.

Daarbij staat niet de techniek van de zwemslagen centraal, maar gaat het vooral om het veilig en vrij bewegen in het water in alle situaties waarin men terecht kan komen. De exacte eisen voor het zwemdiploma zijn gepubliceerd in de uitgave Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s en op de internetsite van de NRZ,

Officieel is de examenregeling op 1 januari 2018 van kracht geworden. Tot 1 september van dat jaar gold een overgangsperiode waarin de herziene BREZ 2.0 die op 1 mei 2010 van kracht was geworden (toen de stichting nog Nationaal Platform Zwembaden|NRZ heette), nog geldig was, sindsdien mag uitsluitend nog volgens de nieuwe richtlijnen diploma gezwommen worden.Tot september 2010 was de BREZ uit 1998 (de stichting heette toen Nationale Raad Zwemdiploma’s) nog geldig.

 1. De verkorte eisen staan afgedrukt op de achterkant van elk diploma.
 2. Wie het Zwem-ABC heeft behaald, heeft het predicaat zwemveilig.
 3. Na het behalen van het Zwem-ABC kan de zwemvaardigheid nog verder vergroot worden met de erop volgende algemene en specifieke zwemvaardigheidsdiploma’s.
 4. Al deze Nederlandse zwemdiploma’s worden uitgegeven door de NRZ.

Daarnaast geeft ook de stichting ENVOZ zwemdiploma’s uit. Deze diploma’s zijn internationaal erkend, maar aanmerkelijk minder bekend dan de diploma’s van de NRZ. ENVOZ is aangesloten bij de International Federation of Swimming Teacher Associations (IFSTA), een federatie van organisaties uit meer dan 25 landen.