CrossFitWereld

Fitness, Sport, Reizen

Is Voetbal Een Olympische Sport?

Is Voetbal Een Olympische Sport
Voetbal is een van de sporten die in teamverband op de Olympische Zomerspelen worden beoefend. Vanaf de tweede editie in 1900 staat voetbal (voor mannen) op het programma van de Olympische Spelen, met een onderbreking in 1932.

Wat is een olympische sport?

Een olympische sport is een sport die voorkomt bij, of ooit deel heeft uitgemaakt van de Olympische Spelen, Er wordt onderscheid gemaakt tussen olympische zomersporten, die deel uitmaken van de Olympische Zomerspelen, en olympische wintersporten, die deel uitmaken van de Olympische Winterspelen,

Wie bepaalt of een sport olympisch is?

door: Jitske Hendriks De macht van het International Olympic Comité (IOC) is groot. Zij bepalen welke sporten wel of niet toe mogen treden tot de Olympische Spelen. Sommige sporten willen graag toegelaten worden en lobbyen jaren voordat de IOC toegeeft en de meerwaarde van de sport voor de Spelen ziet.

Zo zijn zowel golfsurfen als skateboarden na een lobby beide toegelaten tot de Spelen van 2024 1. Sommige sporters willen niet dat hun sport olympisch wordt, maar worden door de IOC toch ingelijfd. Het bekendste voorbeeld daarvan is het snowboarden dat in 1998 door het IOC toegevoegd werd aan de Spelen.

Veel eerstegeneratie-snowboarders zagen de institutionalisering, die een gevolg was van de olympische inclusie, als een bedreiging voor de culturele waarden van het snowboarden dat als een lifestyle sport wordt gezien. Dat zijn sporten met karakteristieken als vrijheid, een antiautoritaire cultuur en creativiteit.

Het gevolg van het toevoegen van een lifestyle sport aan de Olympische Spelen is dat deze sport op zowel organisatorisch (institutionalisering) als professioneel en commercieel vlak aan veranderingen onderhevig is. Voor sommige sporten zijn deze veranderingen juist de reden om bij de Olympische Spelen toegelaten te willen worden.

“Snowboarden is één van de sporten waarbij de commercialisering een grote vlucht heeft genomen” Dergelijke veranderingen kunnen zorgen voor een enorme boost in bekendheid van de sport, alsmede de kans om als lifestyle sporter te kunnen leven van de sport dankzij de toegenomen commercialisering.

 1. Deze fase van commercialisering in het institutionaliseringsproces wordt door Strittmatter et al.2 ook wel de mainstreamfase genoemd.
 2. Dit is een gevolg van de economische groei, een verhoging van het aantal evenementen en de interesse van de mainstream media in de sport.
 3. Consumptiecultuur Snowboarden is één van de sporten waarbij deze commercialisering een grote vlucht heeft genomen.

Rondom de sport heeft zich een complete consumptiecultuur gevestigd. De commercialisering van de cultuur van deze sport heeft geleid tot groeiende aantrekkelijkheid van de sport voor de Olympische Spelen, passend bij de zoektocht naar een jonger publiek 1. Sporten als snowboarden, maar ook windsurfen, skateboarden en kitesurfen worden gekenmerkt door het gebrek aan duidelijke organisatorische grenzen 3; 4. Dit maakt het een stuk ingewikkelder voor een nieuwe sport om toegelaten te worden tot de Olympische Spelen.

 • Toch is het golfsurfen en skateboarden recentelijk gelukt om als nieuwe sport toegevoegd te worden, mede door de zoektocht van het IOC naar jongere kijkers 1.
 • Volgens Wisse et al 5 en Ojala 6 maken nieuwe disciplines van bestaande sporten sneller een kans om toegelaten te worden.
 • Zo wordt het kitesurfen komende Spelen een discipline onder de sport zeilen.

Windsurfen te radicaal Er klinken weinig protesten vanuit de kitesurfwereld om ingelijfd te worden door het zeilen, ondanks het feit dat zeilers en kitesurfers net zo veel van elkaar verschillen als skiërs en snowboarders. Mogelijk ligt de oorzaak hier in de discipline die gekozen is voor het kitesurfen.

Dit hebben we eerder gezien bij het windsurfen, dat in 1984 is toegetreden aan de Olympische Spelen als onderdeel van het zeilen. Dit ging niet zonder conflict, omdat windsurfen door de oude generatie zeilers als te radicaal werden gezien. Er werden weinig pogingen ondernomen om tegemoet te komen aan de unieke culturele waarden of ideologieën van windsurfers.

Doordat de windsurfers toentertijd nog niet bewust waren van hun potentie als publiekstrekker voor het IOC, hadden ze moeite met het onderhandelen over het behouden van hun culturele waarden binnen het olympische model. Mede daardoor koos het IOC voor het minder spectaculaire course-racing in plaats van de populairdere wave of freestyle discipline. Bij het recentelijk toevoegen van kitesurfen aan de Spelen kiest het IOC voor het foil racen (zie foto hierboven). Dit is een discipline waarbij dichter bij de kust gevaren kan worden – in tegenstelling tot de bootraces van het zeilen – en is daarmee aantrekkelijker voor het publiek.

Het foil racen is de nieuwste discipline binnen het kitesurfen en wordt nog door weinig jeugd beoefend. Het heeft een wat suf imago, in tegenstelling tot de disciplines freestyle en big air, waarbij het draait om adrenaline, zo hoog en zo ingewikkeld mogelijk. Dat brengt gelijk de moeilijkheid van een jurysport met zich mee.

Voor het IOC was de keuze voor een raceonderdeel daarmee snel gemaakt. Zeilstructuur voor kitesurfen Dit zorgt ook voor een uitdaging voor het Watersportverbond. Zij zorgen er namens NOC*NSF voor dat er teams samengesteld worden voor de watersportonderdelen van de Olympische Spelen.

Maar hoe stel je een team samen, en hoe kun je talenten ontdekken en ontwikkelen in een ongeorganiseerde sport zoals het kitesurfen? Het Watersportverbond zou het liefst de structuur van het zeilen ook over het kitesurfen leggen: trainers bij kitesurfscholen die jeugd opleiden en daar de eerste schifting maken van talent.

Getalenteerde kiters kunnen dan door naar regionale trainingscentra en van daaruit naar het Topzeilcentrum in Scheveningen om te trainen onder een bondcoach. “Het is de vraag of jonge kitesurfers erop zitten te wachten om in een systeem te komen van trainingen op regelmatige tijden” Voor een dergelijke aanpak is de medewerking van kitesurfscholen in Nederland nodig.

 1. Het is echter de vraag of Nederlandse kitesurfscholen, die het geld verdienen met het leren kitesurfen aan onervaren mensen, bereid zijn om deze omschakeling te maken.
 2. En of jonge kitesurfers erop zitten te wachten om in een systeem te komen van trainingen op regelmatige tijden onder leiding van een trainer terwijl ze ook elk vrij moment dat het waait zelfstandig het water op kunnen, zonder extra kosten.
See also:  Are Sports Drinks Good For You?

Daarnaast is er nog een aantal praktische obstakels voor een kitesurfschool om trainingen te gaan geven. Institutionalisering van lifestyle sporten in kaart Voor een gedegen training ben je afhankelijk van de wind en de windrichting. Dit wordt deels getackeld door de keuze voor de discipline van het foilen, dat al met een licht briesje wind gedaan kan worden.

Ook zou een school moeten investeren in trainingsmateriaal en bijvoorbeeld een boot van waaruit de trainer de sporters kan ondersteunen. Al met al zou een kitesurfschool in zijn huidige vorm (lesgeven aan beginners) moeten omscholen naar een andere vorm (met meer organisatorische structuur). Binnen mijn eigen onderzoek heb ik achterliggende processen van de institutionalisering van lifestyle sporten in kaart gebracht.

Is het wel zo logisch om het op precies dezelfde manier te willen doen als andere sporten? Of is er een andere vorm mogelijk? Het verschil tussen de olympische discipline en de discipline beoefend door de recreanten is soms heel groot. Dit maakt het voor bonden moeilijker om nieuw talent aan te trekken.

Zo waren bij het windsurfen de regels met betrekking tot technologische ontwikkelingen en materiaalgebruik achterhaald. Doordat sporters verplicht waren om op identieke boards te varen, bleven de ontwikkelingen op de Olympische Spelen achter bij de ontwikkelingen van materiaal binnen het professionele windsurfen.

Dit heeft eraan bijgedragen dat windsurfen niet als een populaire sport werd gezien bij zowel wedstrijd- als recreatieve windsurfers en de inclusie aan de Olympische Spelen daardoor ook niet als een bedreiging gevoeld voor de sport of de culturele waarden ervan 1.

 • Opvolgers Kiran Badloe en Lilian de Geus? Ondanks pogingen van olympische windsurfers om de sport aantrekkelijker te maken voor deelnemers van de Professional Windsurfing Association (PWA) is het niet gelukt om de steun te krijgen van bepalende windsurfers en mainstream kijkers.
 • Tegelijkertijd kreeg het olympische windsurfen geleidelijk de steun van World Sailing (de wereldwijde door het IOC erkende organisator van het zeilen) en werden ze door het IOC gezien als nieuwe, jeugdige vorm van zeilen.

Het gevolg hiervan is dat er geen rel gemaakt werd door bepalende windsurfers en het windsurfen stilletjes onder de sport zeilen geschoven werd. Hierdoor heeft windsurfen, in tegenstelling tot het snowboarden, geen grote invloed gehad op het beleid van het IOC.

Doordat de steun van bepalende windsurfers nog steeds niet aanwezig is, richten ook weinig recreatieve windsurfers zich op de olympische klasse. Mede daardoor is er weinig nieuw talent en wordt het Watersportverbond geconfronteerd met de vraag: ‘Wie worden de opvolgers van windsurfers Kiran Badloe en Lilian de Geus?’ “De drijfveren van het IOC om een sport toe te voegen hoeven niet overeen te komen met de drijfveren van een sport om deel te mogen nemen aan de Spelen” Om een herhaling van het gebrek aan ontwikkeling in materiaal in het windsurfen te voorkomen en mee te gaan met de ontwikkelingen is bij het kitesurfen gekozen voor het Formula-concept.

Dit gaat vanaf 2024 ook bij het windsurfen gehanteerd worden en betekent dat World Sailing elke drie jaar beslist welke uitrusting de wedstrijdzeilers mogen registreren. Hierdoor zijn ze niet eindeloos verbonden aan dezelfde materialen van dezelfde fabrikant maar kunnen ze de materialen afstemmen op hun eigen vaarstijl, lichaamsgewicht en persoonlijke voorkeuren, net zoals dat bij andere olympische sporten als snowboarden en skiën is gebeurd. De drijfveren van het IOC om een sport toe te voegen hoeven niet overeen te komen met de drijfveren van een sport om deel te mogen nemen aan de Spelen. Daarmee kan het IOC soms voorbijgaan aan de uitdagingen waar een sport voor komt te staan om talentontwikkeling mogelijk te maken.

 • Eigenheid sport Het doel van mijn masteronderzoek was om kritisch te zijn op de manier waarop we de lifestyle sport institutionaliseren.
 • De snowboarders hebben laten zien dat zij ook een stem hadden, waardoor het IOC wel naar ze moest luisteren.
 • Aan toekomstige lifestyle sporten is de oproep om vooral ook dicht bij de eigen culturele waarden te blijven, en de institutionalisering vorm te geven zonder de eigenheid van de sport geweld aan te doen.

Die eigenheid, dat is één van de kenmerken waarom deze sporten juist zo geliefd zijn bij een groot publiek! Bronnen

Thorpe, H., & Wheaton, B. (2011). ‘Generation X Games’, action sports and the Olympic movement: Understanding the cultural politics of incorporation. Sociology, 45(5), 830-847. Strittmatter, A.M., Kilvinger, B., Bodemar, A., Skille, E.Å., & Kurscheidt, M. (2018). Dual governance structures in action sports: Institutionalization processes of professional snowboarding revisited. Sport in Society, p.1657. Batuev, M., & Robinson, L. (2017). How skateboarding made it to the Olympics: an institutional perspective. International journal of sport management and marketing, 17(4-6), 381-402. Ellmer, E.M., & Rynne, S.B. (2019). Professionalisation of action sports in Australia. Sport in Society, 22(10), 1742-1757. Wisse, E., Lucassen, J., Smits, F., Reijgersberg, N., Salome, L., & Luijt, R. (2011). Leefstijlsporten: Van tegencultuur tot webbased sportnetwerk. Ojala, A.L. (2014). Institutionalisation in professional freestyle snowboarding–Finnish professional riders’ perceptions. European journal for Sport and Society, 11(2), 103-126. Kitesurf Pro.nl (z.d). Olympic games kite surfing, Geraadpleegd op 10 januari 2022 van https://kitesurfpro.nl/en/kitesurfing-explanation-manual/olympic-games-kite-surfing/

See also:  Is Ice Skating A Sport?

Jitske Hendriks is opgeleid als docent bewegingsonderwijs aan de ALO in Groningen en behaalde afgelopen jaar haar master LO en Sportpedagogiek aan de CALO in Zwolle. Naast jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs is ze een fanatiek kitesurfer. Daar kwam ook de interesse vandaan om haar onderzoek voor haar master te doen binnen de kitesurfwereld en dan met name richting de ontwikkelingen met betrekking tot de Olympische Spelen.

Welke Olympische sporten verdwijnen?

Afgevallen sporten – Karate, honkbal en softbal zijn afgevallen als Olympische Sporten. Deze waren in Tokio 2021 nog wel Olympisch maar zijn voor Parijs in 2024 afgevallen. : Sporten op de Olympische Spelen 2024 | Hoeveel en welke sporten?

Hoelang is voetbal een olympische sport?

Voetbal is een van de sporten die in teamverband op de Olympische Zomerspelen worden beoefend. Vanaf de tweede editie in 1900 staat voetbal (voor mannen) op het programma van de Olympische Spelen, met een onderbreking in 1932. Op de eerste twee toernooien was voetbal een demonstratiesport, waaraan geen landenploegen maar clubteams deelnamen.

Hoe werkt voetbal op de Olympische Spelen?

Voetbal op de Olympische Zomerspelen 2020
Gehouden in Tokio
Jaar 2021
Data 21 juli t/m 7 augustus
Sport Voetbal
Accommodatie(s) 7
Deelnemers 504
Evenementen 2
Medailles
Mannen
Brazilië
Spanje
Mexico

/td> Vrouwen

Canada
Zweden
Verenigde Staten

/td>

Vorige: 2016 Volgende: 2024

/td>

Portaal Olympische Spelen

/td>

table>

Voetbal op de Olympische Zomerspelen 2020 mannen vrouwen

Voetbal is een van de sporten die beoefend worden tijdens de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan, Er zullen twee toernooien gespeeld worden, een mannen- en een vrouwentoernooi. Aan het mannentoernooi doen 16 elftallen mee en bij de vrouwen 12.

Welk werelddeel organiseerde nog nooit Olympische Spelen?

Nog nooit zijn de Olympische Spelen in Afrika geweest (of in Zuid-Amerika).

Waar zijn de Olympische Spelen van 2024?

De organisatie van de 33ste editie van de Olympische Spelen is toegewezen aan Parijs. in de Franse hoofdstad zullen van 26 juli tot en met 11 augustus 2024 rond de 10500 sporters uit 206 landen in actie komen. Er staan 28 takken van sport op het programma, aangevuld met vier sporten die vanuit de Olympic Agenda 2020 door de organisatie in afstemming met het IOC zijn toegevoegd.

Wat was er niet tijdens de Olympische Spelen?

Al heel oud – Wanneer de allereerste Olympische Spelen zijn gehouden, weten we niet precies. Wel weten we dat ze in de Oudheid altijd plaatsvonden in de stad Olympia. Ook in de Oudheid vonden de mensen de Spelen al heel belangrijk. Schrijvers uit die tijd schreven op wie er gewonnen had.

 • De oudste lijst met winnaars die we kennen, is uit 776 voor Christus.
 • We weten ook in welke sporten er wedstrijden werden gehouden.
 • Dat is te zien op kommen en borden.
 • Tekenaars beeldden daar de sporters op af.
 • De Spelen hadden in die tijd ook al met vrede te maken.
 • Eens in de vier jaar trokken ‘omroepers’ door Griekenland om aan te kondigen dat er aan het eind van de zomer weer Olympische Spelen zouden zijn.

Dan was het groot feest, want alle oorlogen stopten voor een poosje. In het Griekenland van die tijd waren er altijd wel legertjes met elkaar aan het vechten. En alleen als er niet werd gevochten, konden de mensen veilig naar de Spelen reizen. De sporten die werden beoefend, hadden wel alles met oorlog te maken.

Volgens de Grieken was sport een oefening voor de oorlog, en was oorlog een oefening voor de sport. Er werd dus niet gevoetbald, maar geworsteld. De andere sporten waren wagen mennen, discuswerpen, boksen, speerwerpen en hardlopen. Allemaal sporten die in een oorlog erg goed van pas kwamen. De oude Spelen stopten in 394 na Christus.

Toen werden ze verboden. En 1500 jaar lang gebeurde er niets. Tot de Franse baron Pierre de Coubertin de moderne Spelen bedacht. Niemand vond dat een verstandig idee. De mensen uit die tijd waren niet erg sportief. Maar de baron kreeg het toch voor elkaar. Tulpen worden vaak genoemd naar belangrijke gebeurtenissen of mensen. Deze tulp heet de Olympische Vlam.

Hoe heten de Olympische Spelen?

10 SPORTEN DIE DE OLYMPISCHE SPELEN NÉT NIET HEBBEN GEHAALD!

Zomerspelen en Winterspelen – De Olympische Spelen zijn het grootste sportevenement ter wereld. Atleten uit bijna alle landen ter wereld strijden om een gouden, zilveren of bronzen medaille, in allerlei sportdisciplines. Er zijn twee versies van de Olympische Spelen: de Zomerspelen en de Winterspelen.

Waarom is de Olympische Spelen maar 1 keer in de 4 jaar?

​Eerste Moderne Olympische Spelen 120 jaar geleden In Rio zijn we dit jaar van 5 tot 21 augustus aan de XXXI Olympiade toe. De Spelen van de Ie Olympiade werden geopend op 6 april 1896 in het Panathinaiko Stadion van Athene. Dat is dit jaar precies 120 jaar geleden. Is Voetbal Een Olympische Sport De eerste Olympische Spelen werden al in 776 v. Chr. gehouden. De Spelen vonden iedere 4 jaar plaats ter ere van oppergod Zeus. De Romeinse keizer Theodosius had ze in 393 na Chr. afgeschaft omdat ze niet strookten met de christelijke staatsgodsdienst die het Roomse Rijk had aangenomen. Pierre de Coubertin Vijftien eeuwen na de opheffing van de klassieke Spelen werden over heel Europa meerdere initiatieven gestart om de Olympische Spelen weer te organiseren, alhoewel dat meestal in nationaal verband plaatsvond. Geïnspireerd door deze initiatieven bedacht Pierre de Coubertin in 1890 dat een grootschalige organisatie van de Olympische Spelen mogelijk was.

De Coubertin was voor de bevordering van een harmonieuze lichamelijke en geestelijke opvoeding van de jeugd en de versterking van de vriendschapsbanden tussen de volkeren, overtuigd als hij was dat de sportieve krachtmeting edelmoedigheid en ridderlijkheid bij de atleet zou aankweken, en respect voor de prestatie van de tegenstander.

De Coubertin besprak zijn plannen tijdens het eerste Olympisch Congres in Parijs in 1894 dat besliste om de eerste editie twee jaar later in Athene te laten plaats vinden. De Griekse schrijver Demetrius Vikelas werd verkozen tot de eerste voorzitter van het IOC.

Athene 1896 De beginjaren van de Spelen waren heel moeilijk, vooral financieel. Slechts veertien landen stuurden atleten, in totaal 241, enkel mannelijke, atleten in schermen, atletiek, zeilen, zwemmen, ruitersport, gymnastiek, schieten, roeien, wielrennen en tennis naar Athene, waar de Britse koning George I in april 1896 de eerste openingsceremonie leidde.

De Amerikaanse hinkstapspringer James Connolly gaat de geschiedenis in als de allereerste olympische kampioen met een sprong van 13.71. Bij de opening werden kanonschoten gelost en een koor zong de hymne, die later de olympische hymne zou worden en die speciaal voor de gelegenheid door de Griek Spiros Samaras was gecomponeerd.

Dichter Kostís Palamás schreef de woorden. De winnaars kregen toen nog een zilveren medaille en een olijfkrans. Medaillewinnaars kregen tijdens de OS van Athene in 2004 ook een olijfkrans. Eerste Belgische deelname : Parijs 1900 De Belgen waren voor het eerst van de partij in 1900 in de Franse hoofdstad en pakten meteen vijftien medailles.

Vrouwelijke atleten moesten wachten tot de 2e Olympiade om te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. De Britse tennisster Charlotte Cooper werd de eerste olympische kampioene.

 • Saint-Louis 1904
 • In 1904 werden de Spelen toegewezen aan Saint-Louis, maar geen enkele Belg waagde de oversteek van de Atlantische Oceaan.
 • Londen 1908

Eerst was de vierde olympiade toegewezen aan Rome, maar dat ging niet door vanwege de uitbarsting van de Vesuvius, die het hele land in de ban hield en Londen werd op de valreep de organisator. De Belgen behalen in Londen acht medailles, waaronder één gouden.

Die was er voor Paul Van Asbroeck in het vrij pistoolschieten 50 meter. Stockholm 1912 De vijfde olympiade in Stockholm betekende de definitieve doorbraak van de olympische beweging. De Zweden waren een toonbeeld van efficiëntie en introduceerden het olympisch dorp, de elektronische tijdsopname en de stadionomroeper.

Het waren ook Spelen voor uithoudingssporten, de wegwedstrijd wielrennen was bijvoorbeeld maar liefst 320 km lang, een record in de olympische geschiedenis. In Zweden was de Belgische oogst minder groot dan vier jaar eerder in Londen, maar slechts 35 atleten in acht sporttakken namen deel. Is Voetbal Een Olympische Sport Het IOC besliste in april 1919 om de VIIe Olympiade toe te kennen aan Antwerpen. Voor de financiering van de Olympische Spelen deed België beroep op Antwerpse reders en diamantairs.29 landen namen deel, 2.669 atleten (2.591 mannen, 78 vrouwen) in 22 sporten.

 1. De openingsceremonie werd bijgewoond door koning Albert I (1875-1934), die het uniform droeg waarin hij tijdens Wereldoorlog I het Belgische leger had aangevoerd.
 2. In Antwerpen werd de eerste olympische eed door onze landgenoot Victor Boin (1886-1974) uitgesproken die van 1955-1965 ook voorzitter was van het BOIC en voor het eerst werd tijdens de openingsceremonie ook de olympische vlag gehesen.
 3. Plaats van het gebeuren was het Beerschot-stadion.
 4. Rio 2016

Van 5 tot 21 augustus worden de Spelen van de XXXIe Olympiade gehouden in Rio. Daar zullen 10.500 atleten strijden voor het hoogste podium in 42 Olympische sporten.206 landen nemen deel.

 • Meer weten over de geschiedenis van de Olympische Spelen en de geschiedenis van het BOIC, klik,

: ​Eerste Moderne Olympische Spelen 120 jaar geleden

Wat is de oudste olympische discipline?

Vanaf de eerste Spelen in 776 tot en met 724 voor Christus staat er alleen hardlopen op het programma. Hierna komen er andere sporten bij zoals boksen, worstelen, verspringen, speerwerpen, discuswerpen, paardenrennen. Ook de pentatlon doet zijn intrede.

Hoe wordt iets een Olympische sport?

Wie bepaalt of een sport olympisch is? – Een sport mee laten doen aan de Olympische Spelen kan op twee manieren. Het land dat de Spelen organiseert kan een sport kiezen die voor één keer meedoet. Tokio, waar de Spelen nu zijn, heeft dat bijvoorbeeld gedaan met klimmen, surfen en skateboarden.

Ook kan een sport olympisch worden als het Internationaal Olympisch Comité (ICO), de club die de Spelen organiseert, ‘m aandraagt. Daarvoor moet een sport wel voldoen aan, Allereerst moet een sport populair zijn, zegt het IOC. Om te bepalen of een sport dat is, onderzoekt de club onder meer hoeveel mensen naar de sport kijken.

En ook hoe populair de sport is op sociale media, zoals YouTube bijvoorbeeld. Ook kijkt het IOC naar hoe vaak de sport in het nieuws is en hoeveel jongeren de sport beoefenen. De club vindt het verder nog belangrijk dat een sport in landen over de hele wereld gespeeld wordt.

Hoeveel sporten zijn er op de Olympische Spelen?

Olympische Zomerspelen

Spelen van de Olympiade Olympische Zomerspelen
De olympische vlag
Sport 34 sporten (2020)
Organisator Internationaal Olympisch Comité
Eerste editie 1896 in Athene