CrossFitWereld

Fitness, Sport, Reizen

Hoeveel Mensen Sporten?

Hoeveel Mensen Sporten
Ruim de helft van de Nederlanders sport wekelijks * In 2022 deed 53% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder één keer per week of vaker aan sport. Het percentage wekelijkse sportdeelname voor Nederlanders van 12 jaar en ouder is relatief stabiel over de tijd.

Hoeveel procent mensen sporten?

Huidige situatie –

44% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder voldoet aan de beweegrichtlijnen. Hoe ouder mensen zijn, hoe minder ze bewegen. 57% van de kinderen tot 12 jaar voldoet aan de beweegrichtlijnen. 33% van de 12- tot 18-jarigen voldoet aan de beweegrichtlijnen 53% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder doet één keer per week of vaker aan sport Nederlandse jongeren (12 t/m 17 jaar) sporten het meest (72%), gevolgd door kinderen (4 t/m 11 jaar, 58%) en daarna volwassenen (18 t/m 64 jaar, 54%). Ouderen (65 jaar en ouder) sporten het minst (39%). Nederlanders van 4 jaar en ouder zitten 9,1 uur op een gemiddelde dag in de week

Bekijk meer cijfers over de huidige situatie op en bij,

Hoeveel mensen doen aan fitness?

3,3 miljoen Nederlandse fitnessers – Sinds begin jaren ’90 tot circa 2005 is fitnessdeelname meer dan verdubbeld. Net als de sportdeelname is de deelname aan fitness de afgelopen jaren echter gestabiliseerd. Ruim een vijfde van de bevolking doet minstens één keer per jaar aan fitness – achttien procent doet dat maandelijks en veertien procent minstens 40 keer per jaar (figuur 4).

 • Dit is een miljoenenmarkt: 3,3 miljoen Nederlanders doen minstens eens per jaar aan fitness (vanwege een andere definitie wijkt dit aantal af van het aantal fitnessers in Nederland in figuur 2).
 • Circa tweederde van de fitnessers bezoekt hiervoor het fitnesscentrum of de sportschool.
 • Bron: OBiN (2006-2014), bewerking Mulier Instituut Als we inzoomen op fitnessers blijkt dat de intensiteit van deelname aan fitness is toegenomen: in 2006 deed 84 procent van de fitnessers minstens twaalf keer per jaar aan fitness, in 2014 is dat toegenomen naar 91 procent.

Het aantal personen dat de laatste jaren aan fitness deed, blijft onveranderd groot, maar dat het aantal uur dat is besteed aan fitness is toegenomen.

See also:  Is Walking An Olympic Sport?

Hoeveel mensen sporten er wekelijks?

Ruim de helft van de Nederlanders sport wekelijks * In 2022 deed 53% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder één keer per week of vaker aan sport. Het percentage wekelijkse sportdeelname voor Nederlanders van 12 jaar en ouder is relatief stabiel over de tijd.

Hoeveel Nederlanders kijken sport?

In Nederland bezoekt ruim 40 procent van mensen minimaal 1 keer per jaar of minder vaak een sportevenement en 15 procent doet dat vaker dan 1 keer per maand. Daarnaast kijkt 65 procent van de mensen naar sport op televisie.

Hoeveel mensen bewegen niet?

Dalende cijfers – Steeds meer mensen zijn zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl, maar in het beweeggedrag is dat nog lang niet altijd terug te zien. In 2021 voldeed slechts 47,2% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen.

 1. Ter vergelijking: in 2020 voldeed 52,7% van de Nederlandse volwassenen aan de beweegrichtlijnen.
 2. Deze cijfers duiden op een daling.
 3. Uitgesplitst naar leeftijdscategorie zien we dat kinderen (4 t/m 11 jaar) en ouderen (65+) meer zijn gaan bewegen in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor, volwassenen (18 t/m 64 jaar) en jongeren (12 t/m 17 jaar) daarentegen juist minder.

De daling is bij volwassenen het grootst. Specifiek gekeken naar de richtlijn voor matig of zwaar intensieve inspanning, voldeed 52% van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder in 2021. Wat betreft spier- en botversterkende activiteiten ging dat om 84%.

Hoeveel klanten heeft een gemiddelde sportschool?

WellVit – Rabobank Cijfers & Trends Fitness Fitness is de meest beoefende sport van ons land. Fitnesscentra hebben zich verder ontwikkeld. Zo is een deel van de ondernemingen uitgegroeid tot multifunctionele bewegingscentra waar ook andere sporten beoefend kunnen worden.

Toenemende vraag naar persoonlijke begeleiding en Small Group training;Flexibele abonnementen en contracten;Aansluiting bij eerstelijns zorg;Outdoor fitness;Bedrijfsfitness;Segmentatie en specialisatie;Ketenvorming.

Kansen en bedreigingen

Groeikansen voor bedrijven die basis fitness aanbieden;Retentiemaatregelen kunnen leiden tot een hogere mate van klantenbehoud;Fitness wordt gestimuleerd door werkgevers en zorgverzekeraars met kortingen;Op steeds meer plaatsen is sprake van een verdringingsmarkt en diverse fitnessbedrijven zitten in zware problemen. Desondanks is sprake van uitbreiding en van nieuwe spelers in de markt;Het verloop bij de meeste fitnesscentra is hoog. Er is nog steeds te weinig aandacht voor ledenbehoud, marketing en een duidelijke positionering;Dalende lidmaatschapskosten maken dat Premium clubs meer waarde moeten creëren;Steeds minder walk-ins;Opleidingskeurmerk voor instructeurs (Ereps);Fitnessbedrijven moeten minder productgericht denken maar meer belevingsgericht.

See also:  Wat Is Brn Sport?

Verscherpte concurrentie en druk op omzet De fitnessbranche is een omvangrijke volwassen markt geworden. De markt is verzadigd, ondanks dat neemt het aantal fi tnesscentra nog steeds toe, ook door toetreding van buitenlandse partijen. Daarnaast lijkt het aantal fitnessers, hoewel enorm in aantal, zich te stabiliseren. De ontwikkelingen gaan de laatste tijd snel. Nieuwe concepten zien het licht, waarbij beter wordt ingespeeld op de beleving en wensen van de klant.

 • De verwachting is dat de omzet voor 2013 stabiliseert dan wel licht zal stijgen met 1%.
 • Fitness is uitgegroeid tot één van de meest beoefende takken van sport onder de (volwassen) bevolking).
 • De laatste jaren is de explosieve groei van de voorgaande decennia tot stilstand gekomen en lijkt verzadiging opgetreden.

Zo’n 20% van alle Nederlanders doet aan fitness. Het gaat hierbij om ruim 3 miljoen personen. Ongeveer tweederde was lid van een fitnesscentrum, die jaarlijks ruim 200 miljoen bezoeken aan fitnesscentra brengen. Ongeveer 75% van de bezoekers komt gemiddeld minimaal een keer per week.

De gemiddelde verblijfsduur in een fitnesscentra is circa 1,5 uur per bezoek. Fitness cardio en fitness kracht zijn de meest beoefende activiteiten in een fitnesscentra. Belangrijkste redenen om voor een betreffend fitnesscentrum te kiezen zijn afstand, kwaliteit voorzieningen en prijs. Verzorgingsgebied Het verzorgingsgebied is gemiddeld 18 kilometer rondom het centrum.

10 IRRITATIES IN DE SPORTSCHOOL!

Gemiddeld woont de fitnessklant niet verder dan vier kilometer van het centrum en bijna de helft woont binnen een straal van twee kilometer. De gemiddelde leeftijd van de deelnemer aan fitness ligt rond de dertig jaar. Er is wel een verschuiving van de leeftijd waarneembaar, omdat meer ouderen gaan fitnessen met ziektepreventie als reden.

 • Seizoenspatroon Er is sprake van een seizoenspatroon in de vraag.
 • Topmaanden zijn de maanden oktober tot en met april, met als belangrijke maand januari, omdat veel mensen een goed voornemen hebben om het nieuwe jaar gezond en sportief te beginnen.
 • Sommige centra verliezen in de zomermaanden wel 50% van hun leden, waar anderen maar 10% verliezen.
See also:  Is Bodybuilding A Sport?

Een jaarabonnementensysteem kan de betrokkenheid van de leden bevorderen. Het recht om één of twee maanden rustend lid te zijn voor een minimale contributie stimuleert het blijvend lidmaatschap. Drie groepen gebruikers In het algemeen is de markt voor fitness onder te verdelen naar drie groepen gebruikers: particulieren, bedrijven en de medische sector.

Particulieren komen vooral voor het plezier of de gezondheid. De bedrijvensector toont een toenemende belangstelling, maar de uitvoering hiervan is nog beperkt. De medische sector gebruikt fitnesscentra voor het behandelen en/of begeleiden van onder meer blessures. Ook kunnen fitnesscentra een rol spelen bij ziektepreventie en bestrijding van overgewicht.

Er zijn circa 1.650 fitnesscentra in ons land. Daarnaast zijn er ook bedrijven die zich alleen bezighouden met vecht- en krachtsporten. Een fitnesscentrum heeft gemiddeld 1.600 leden (vaste abonnementhouders). Er zijn kleine centra met 200 leden terwijl grote centra meer dan 5.000 leden kunnen hebben.

Tweederde van de fitnesscentra wordt nog zelfstandig gerund. De ondernemer is in de meeste gevallen geen instructeur meer. Variatie in het aanbod Het aanbod van fitnesscentra is zeer divers en loopt uiteen van het traditionele krachthonk tot en met leisurecenters die naast fitnessruimten vaak meerdere tennis- en squashbanen hebben.

Ook is er onderscheid tussen prijsvechters en luxeleveranciers. Variatie in gebruiksmogelijkheden verlengt de gemiddelde lidmaatschapsduur. Healthclubs zijn doorgaans kleiner dan centra die zich vooral op de leisure markt toeleggen. De programma’s van healthclubs richten zich op het verbeteren van fitheid en gezondheid.

De medewerkers hebben kennis van zaken, zo zijn er vaak fysiotherapeuten en sportartsen in dienst. Verder zijn er ook veel specialisaties te constateren. Zo zijn er centra die zich voornamelijk richten op: leisure fitness, fysiofitness (accent op medische begeleiding), interne bedrijfsfitness, krachtsporten of vrouwen.

Opkomst van bijzondere fitnesscentra zoals Anytime Fitness (waar je 24 uur per dag en 7 dagen in de week terecht kunt) en Train More (hoe vaker je komt hoe goedkoper het wordt). Download het volledige brancherapport 2013 van Rabobank Cijfers & Trends.