CrossFitWereld

Fitness, Sport, Reizen

Hoe Lang Niet Sporten Na Hersenschudding?

Hoe Lang Niet Sporten Na Hersenschudding
Wanneer mag je weer sporten na een hersenschudding? – Bij een (zeer) lichte hersenschudding kun je na één of twee weken meestal weer volledig sporten. Let er op dat al je klachten zijn verdwenen (niet alleen lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maar ook moeite met concentreren of iets onthouden). Laat bij kinderen en jongeren de beoordeling aan een arts over.

Hoe lang moet je rusten met een hersenschudding?

Een hersenschudding vergt meestal 1 tot 3 dagen volledige bedrust. Alleen gedurende de eerste 24 uur na het ongeval moet u regelmatig door een familielid of huisgenoot worden gecontroleerd.

Hoe herstel je het snelst van een hersenschudding?

Advies voor patiënten met een hersenschudding of hersenkneuzing – De eerste paar dagen doe je rustig aan en daarna pak je langzaam je activiteiten weer op. Deze eerste weken ervaren veel mensen klachten die variëren van hoofdpijn tot concentratiestoornissen en/of overprikkeling.

Wat mag je niet doen als je een hersenschudding hebt?

Wat u niet moet doen –

In bed blijven tot u beter bent; U hebt misschien meer slaap nodig, maar u moet uw hersenen ook genoeg te doen geven om ze te laten herstellen.Alcohol drinken; Uw hersenen reageren nu anders op alcohol dan u gewend bent. Zolang u niet hersteld bent, verergert het gebruik van alcohol alle symptomen van de hersenschudding.Auto- of motorrijden; Pas als u zeker weet dat uw concentratie voldoende is, u snel genoeg kunt reageren op onverwachte situaties en u afstanden goed in kunt schatten, mag u weer autorijden.Sporten; Breng uzelf niet in situaties waarbij u weer een klap tegen het hoofd kunt krijgen. Vermijd activiteiten als voetbal en skateboarden tot u bent hersteld. Sommige sportverenigingen hebben richtlijnen hiervoor, dus vraag bij uw club om advies.

Kan je voetballen met een lichte hersenschudding?

Wanneer mag u weer sporten na een hersenschudding? – Bij een (zeer) lichte hersenschudding kunt u meestal na één of twee weken weer sporten. Hervat het sporten niet zolang u nog klachten heeft (niet alleen lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maar ook moeite met concentreren of iets onthouden).

Laat bij jeugdspelers de beoordeling aan een arts over. Wanneer u uzelf weer als de oude voelt, kunt u het sporten langzaam in fases gaan opbouwen. Kijk eerst hoe u reageert op lichte inspanning, bijvoorbeeld rustig hardlopen of fietsen. Gaat dit goed, dan kunt u meedoen met oefeningen zonder lichaamscontact, die complexer zijn en meer van uw hersenen vragen dan hardlopen of fietsen.

Soms komen klachten zoals duizeligheid en concentratieproblemen dan terug, als dat zo is doe dan een stapje terug. Doe niet direct mee met kop-oefeningen, partijvormen en wedstrijden, u kunt daardoor de klachten verergeren en loopt het risico op een tweede hersenschudding.

 • Als u voor de eerste keer een zware hersenschudding heeft, mag u meestal na een paar weken weer voetballen, laat dit beoordelen door een arts.
 • Houd ook rekening met andere klachten zoals problemen met balans (duizeligheid), geheugen en concentratie.
 • Heeft u eerder één (of meerdere keren) zware hersenschudding gehad, wees dan extra voorzichtig om weer te gaan voetballen.

Zijn er tekenen van neurologische afwijkingen (zoals een hersenkneuzing, hersenoedeem), dan bepaalt een neuroloog hoe u verder wordt behandeld. Reken op minimaal een aantal maanden herstel, voordat u weer kunt sporten.

Hoe lang mag je geen alcohol na hersenschudding?

Hersenschudding Bij een hersenschudding zijn uw hersenen niet zichtbaar beschadigd. Het is een vorm van licht traumatisch hersenletsel. Misschien bent u korte tijd bewusteloos geweest en/of heeft u korte tijd een geheugenstoornis (gehad). Meestal is dit het gevolg van een klap of stoot op het hoofd, door bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een val of door geweld.

braken; misselijkheid; slaperigheid/sufheid; wazig zien/dubbel zien.

Klachten die vaak langer aanhouden

hoofdpijn; vermoeidheid; overgevoeligheid voor drukte, felle lichten of harde geluiden; slaapproblemen; duizeligheid; evenwichtsproblemen; verminderde reuk- of smaakzin; veranderde beleving van tast, pijn en temperatuur; veranderde seksualiteit, zoals meer of minder zin hebben en potentieproblemen.

Klachten op het gebied van het denken

aandachts- en concentratieproblemen; geheugenverlies rond het ongeval; problemen met het plannen en verrichten van activiteiten.

Klachten met betrekking tot gedrag en emoties

prikkelbaarheid; labiliteit; impulsiviteit; gebrek aan initiatief; verminderd ziekte-inzicht; somberheid en depressie; veranderde seksualiteit, zoals meer of minder zin hebben en potentieproblemen.

Instructies voor volwassenen Wij raden u aan in de eerste 24 uur na het oplopen van de hersenschudding, geen slaapmiddelen en/of alcohol te gebruiken. Bij hoofdpijn kunt u paracetamol gebruiken Ook adviseren wij u de eerste dagen veel te rusten en uw klachten serieus te nemen.

 1. Zorg dat iemand u de eerste 24 uur in de gaten houdt en laat u halverwege de nacht minstens 1 keer wekken.
 2. Bij toenemende sufheid, hoofdpijn en/of overgeven moet u direct contact opnemen met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.Problemen of vragen Bij vragen tijdens de eerste 24 uur kunt u direct contact opnemen met uw huisarts of met de dokterswacht.

U wordt aangemeld bij de verpleegkundig neurologie consulent NAH/CVA consulent ketenzorg NAH. NAH staat voor niet-aangeboren hersenletsel. Als u ongeveer 2 weken thuis bent, belt hij of zij u op om te vragen hoe het met u gaat. Dit gebeurt op een moment dat we van te voren met u afspreken.

Zo nodig krijgt u ook een doorverwijzing naar andere hulpverleners, zoals Slachtofferhulp. Provinciale monitoring Misschien waren er toen u de Spoedeisende Hulp (SEH) verliet nog geen aanwijzingen voor aanhoudende klachten. Het kan dan toch gebeuren dat u na een aantal weken klachten ervaart die worden veroorzaakt door het incident waarvoor u de SEH bezocht.

See also:  Is Fishing A Sport?

Om volwassen patiënten met klachten na een val met mogelijk hoofdletsel goed te ondersteunen, hebben alle Friese ziekenhuizen een ‘nabelsysteem’. Een verpleegkundige belt de volwassenen die op de SEH zijn geweest en waarbij een hersenscan is gemaakt en/of een neuroloog is betrokken geweest maar waarvoor geen controleafspraak is gemaakt.

Blijkt in het telefoongesprek dat u toch nog klachten hebt, dan overlegt de verpleegkundige met u welke vervolgstappen mogelijk zijn. Gaat het goed met u, dan is een vervolg niet aan de orde. Omdat het om een provinciaal project gaat, registreren we een aantal gegevens zoals uw leeftijd, de datum van het bezoek aan de SEH, de datum van het nabelmoment en of u bent doorverwezen.

Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden in het telefoongesprek met de verpleegkundige. NAH Zorg Ziekenhuis Tjongerschans wil samen met NAH Zorg de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel verbeteren en hun naasten ondersteunen. Ondersteuning blijkt voor veel mensen niet nodig maar via deze werkwijze willen we mensen opsporen en begeleiden die het wel nodig hebben.

het bieden van begeleidende zorg; praktische en emotionele ondersteuning bij letselschade en –procedures; het zoeken van financiële dekking voor uw zorgvraag, bijvoorbeeld via de AWBZ, WMO of de verzekeraar van de tegenpartij; de mogelijkheid tot contact met lotgenoten; de gelegenheid om – ter ontlasting van de thuissituatie – op adem te komen in een NAH hotel; het opvangen van veranderingen in beroep, studie, dagactiviteiten en re-integratie.

: Hersenschudding

Kun je een hersenschudding zien op een scan?

Schone scans, en nu? – Niet alles is op een CT- of MRI-scan te zien. Hersenschuddingen zijn vaak niet aan te duiden met behulp van scans. Toch kunnen al tijden na een ongeluk flinke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, overgevoeligheid voor licht en geluid en slaap- of gedragsstoornissen bestaan.

Is hersenschudding blijvend?

Hersenschudding Als u een hersenschudding heeft, zijn uw hersenen tijdelijk door elkaar geschud. Dit is het gevolg van een harde klap, stoot of val op uw hoofd. Meestal houdt u er geen blijvend letsel aan over. De ernst van een hersenschudding verschilt wel per ongeval.

Bij een lichte hersenschudding bent u niet buiten bewustzijn bent geweest en bent u niet meer dan 10 minuten van uw geheugen verloren. Bij een milde hersenschudding verliest u uw bewustzijn enkele minuten en bent u maximaal 24 uur uw geheugen kwijt. Als u langer buiten bewustzijn bent, heeft u een zware hersenschudding.

Dit wordt ook wel hersenkneuzing genoemd. Ook kunt u een kleine bloeding in uw hersenen krijgen. Bij 1% van de ongevallen ontstaat er een ernstige bloeding als gevolg van een schedelbreuk. Bij elke hersenschudding is het belangrijk dat u uw klachten de eerste 24 uur goed in de gaten houdt.

Wat is een verwaarloosde hersenschudding?

Wat doen bij verwaarloosde hersenschudding Hoe Lang Niet Sporten Na Hersenschudding Ben Bolsenbroek – Amsterdam Brain Center Specialist in Neurologische klachten Ben Bolsenbroek – Amsterdam Brain Center Specialist in Neurologische klachten We hebben al eerder geschreven over de gevolgen op zowel als van een hersenschudding. Deze gevolgen kunnen op korte termijn vervelend (duizeligheid) of heftig (hoofdpijn) zijn.

Op de langere termijn echter, kunnen de gevolgen ronduit verschrikkelijk worden. Langdurige klachten op het gebied van vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieverlies of wisselingen in stemming zijn soms allemaal te relateren aan een vroegere hersenschudding. Wat is er echter op langere termijn nog te doen aan zo’n hersenschudding? Het is aan te bevelen om zo snel mogelijk na het trauma in te grijpen en het brein de kans geven te herstellen.

Dit gebeurt echter om verschillende redenen niet altijd. Wat kunt u na een tijdje nog doen tegen een oude hersenschudding? Dus wat kunt u doen bij een verwaarloosde hersenschudding? Het is allereerst belangrijk dat u de gevolgen opmerkt. Stap 1 is dus het herkennen van de symptomen. Hoe Lang Niet Sporten Na Hersenschudding De directe klachten/symptomen van een hersenschudding kunnen sterk verschillen van de latere gevolgen. Waar direct na de klap vooral pijn, misselijkheid en duizeligheid de boventoon voeren, nemen op termijn andere klachten deze plaats in. De meest voorkomende symptomen van een verwaarloosde hersenschudding zijn:

Vermoeidheid, ook al direct na wakker worden in de ochtend Slapeloosheid (of juist slapen op vreemde tijden) Concentratieproblemen Somberheid Stemmingswisselingen Vergeetachtigheid Hogere prikkelbaarheid Problemen met oriëntatie, planning Vage klachten, denk hierbij aan ongemakken zoals “slecht tegen drukte kunnen”, onverdraagzaamheid voor licht etc.

Herkent u misschien items uit deze lijst? Hoe dan ook, u kunt dus zien dat dit een flinke lijst klachten is. Niet alleen zijn er veel verschillende late klachten, deze klachten zijn ook nog eens heel erg divers. Dit is niet zo vreemd wanneer we bedenken dat ons brein voor bijna alle actie van ons lichaam ingeschakeld wordt.

 • Dat zorgt ervoor dat klachten dus ook op allerlei terreinen kunnen optreden.
 • We noemden “vage klachten” als een effect op lange termijn na een verwaarloosde hersenschudding.
 • In onze praktijk zien wij ook een grote diversiteit in klachten waar mensen mee komen.
 • Vaak hebben mensen echter geen duidelijk omschreven klacht.

Het is namelijk eenvoudig om pijn te omschrijven bij een polsbreuk. Maar dit is veel lastiger wanneer u merkt dat u minder hooi op uw vork kan nemen dan vroeger. Of wanneer u het idee hebt dat u minder flexibel bent dan voor de hersenschudding. Dat is exact wat wij bedoelen met “vage klachten”.

 • Het is soms lastig om precies te omschrijven wat u aan klachten heeft, maar u merkt wel dat er iets anders is.
 • Dit is een heel normaal verschijnsel dat wij bij dan ook heel serieus nemen.
 • Onze functionele neurologen horen dit namelijk zeer geregeld, bij onze zorg aan cliënten met een neurologische klacht.
See also:  Can You Bet On Yourself In Sports?

U wordt bij ons dus nooit weggestuurd met “dat zit tussen de oren” of “hmm, dat wordt over een tijdje wel beter”. Wat kunnen wij dan wel voor u doen? Om goede zorg te leveren, is het allereerst belangrijk dat we zo goed mogelijk vaststellen wat er is gebeurt.

 1. Hoe hevig was het trauma en wat kunnen we zo objectief mogelijk als gevolgen toeschrijven aan de hersenschudding? Dit brengen wij niet alleen in kaart om een beter beeld van de problematiek te krijgen, hiermee kunnen we ook het herstel monitoren en volgen.
 2. Dit in kaart brengen doen wij met het Functioneel Neurologisch Onderzoek.

Tijdens dit onderzoek komt u een dagdeel naar onze praktijk in Haarlem, waar u ontvangen wordt door één van onze experts in neurologische klachten. Telefoongesprek met een specialist in neurologische klachten. Je wordt binnen 24 uur gebeld voor een afspraak. Tijdens het functioneel neurologisch onderzoek vertel jij onze experts over jouw klachten, die mogelijk de symptomen van hersenletsel zijn. Uit dit onderzoek kan blijken dat je in aanmerking komt voor ons intensieve, 5-daagse behandeltraject. De onderdelen en volgorde van het functioneel neurologisch onderzoek zijn als volgt: Vraaggesprek Als eerst zal er een vraaggesprek plaatsvinden.

 • Dit zal gebeuren met twee Functioneel Neurologische experts.
 • Dit zijn Irving Fox, Jesse Alexander en Ben Bolsenbroek.
 • Volledig lichamelijk functioneel neurologisch onderzoek In dit gedeelte wordt het perifere en het centrale zenuwstelsel onderzocht en geanalyseerd.
 • Het perifere zenuwstelsel is het zenuwstelsel aan de buitenzijde van het lichaam, dit zijn o.a.

de ledematen. Onder het centrale zenuwstelsel verstaan wij de hersenen en het ruggenmerg. Kwantificeren van testuitslagen In deel 1 van het onderzoek worden veel tests gedaan. In dit deel van het onderzoek worden alle uitslagen gekwantificeerd. Met behulp van machines en apparatuur worden alle uitslagen meetbaar gemaakt.

Dit wil zeggen dat alle uitslagen in waardes worden uitgeschreven. Uitleg gegevens en bevindingen met voorstel tot intensief behandeltraject In de laatste deel zullen de gekwantificeerde gegevens en bevindingen met u besproken worden. Ook zullen wij het behandeltraject dat wij hebben gemaakt aan u voorstellen.

Telefoongesprek met een specialist in neurologische klachten. Je wordt binnen 24 uur gebeld voor een afspraak. Eén week intensief behandelen Jij vertelt onze specialist over jouw neurologische klachten. Zo bepalen wij of je geschikt bent voor het functioneel neurologisch onderzoek.

 • Een inhoudelijk gesprek met onze specialist in neurologische klachten, lichamelijk onderzoek met diverse testen, bespreken van de uitslagen en mogelijkheid naar intensief behandeltraject.
 • De weg naar herstel van jouw hersenletsel klachten.
 • Na het bespreken van het behandeltraject kan met u de uitvoering ingepland worden.

Dit traject bestaat uit 5 behandeldagen. Per dag zal er 3 uren behandeld worden. In totaal zal het behandeltraject ongeveer 15 uur duren. Deze 5 dagen beslaan ook het volledige behandeltraject. Het is een kort, intensief en compleet traject dat na dag 5 wordt afgesloten.

Meting van oogbeweging Meten van draaiduizeligheid Balans testen en metingen Analyse van oogsprongsbeweging Een psychosociale test

Wilt u weten of uw klachten aan hersenletsel te wijten zijn en of onze behandelingen u kunnen helpen? Plan dan een vrijblijvend telefonisch gesprek in met één van onze neurologische experts in. Samen met hen kunt u bepalen of een functioneel neurologisch onderzoek u kan helpen en of u in aanmerking komt voor het 5-daagse behandelprogramma.

Hoe lang hoofdpijn na val op hoofd?

De eerste dagen kunt u last hebben van hoofdpijn, duizeligheid of een verminderd concentratievermogen. Deze klachten gaan meestal vanzelf over.

Hoe lang duurt het voordat een hersenschudding over is?

De klachten duren een paar dagen of weken en gaan vanzelf over. Een speciale behandeling is niet nodig. Als u een druk leven leidt, een veeleisende baan heeft, een zware studie volgt of als er spanningen in uw leven zijn, kunt u meer last hebben van de hersenschudding dan gemiddeld.

Hoe lang duurt herstel hersenkneuzing?

Gevolgen hersenkneuzing – De gevolgen van de kneuzing hangen af van de plaats waar de hersenen gekneusd raken en de ernst van de kneuzing. Door een klap ontstaat er een beurse plek in de hersenen, waar zich bloed en vocht opeenhopen. Het vocht neemt ruimte in beslag, waardoor de hersenen worden weggedrukt en schade ontstaat.

Waarom geen beeldscherm bij hersenschudding?

Beperking schermtijd bevordert herstel hersenschudding Jongeren met een hersenschudding kunnen beter even niet naar een beeldscherm kijken. Twee dagen geen schermtijd zorgt ervoor dat zij gemiddeld 4,5 dag sneller herstellen dan jongeren die onbeperkt naar beeldschermen kijken. Bent u NHG-lid? Door in te loggen op Haweb krijgt u toegang tot de artikelen in de H&W website. Bij uw eerste bezoek aan de website, dient u zich opnieuw te registreren. : Beperking schermtijd bevordert herstel hersenschudding

See also:  Do Go Play Sports?

Kan je gamen met een hersenschudding?

Wat je moet doen na een hersenschudding Zorg voor voldoende slaap, laat je hersenen tot rust komen. Vermijd tv kijken, veel met je telefoon bezig zijn of computerspelletjes doen.

Hoe kun je testen of je een hersenschudding hebt?

Hoe kan je het herkennen? – Na een slag of val op het hoofd kun je kort bewusteloos zijn, maar meestal niet langer dan een paar minuten. Nadien herinner je je weinig van wat er vlak voor of na het ongeval is gebeurd. Je hebt hoofdpijn, bent duizelig en misselijk. Soms moet je braken.

Kun je met een hersenschudding naar school?

Door de pijn voldoende te onderdrukken, kan uw kind overdag zo normaal mogelijk functioneren en ’s nachts goed slapen. Ook als uw kind nog klachten heeft, kan het op zich geen kwaad om uw kind weer naar school te laten gaan.

Kan je veranderen na een hersenschudding?

Waarom hersenschudding je karakter en/of leervermogen kan veranderen: – Hersenschudding kan lichamelijke klachten veroorzaken maar kan ook je karakter veranderen. Hersengebieden die onder de impact lijden (in 91% van de gevallen de frontale cortex) zijn minder actief en werken niet meer zo goed.

 1. Tegelijkertijd kan ook het evenwicht tussen neurotransmitters die voor geluk en tevredenheid, of juist opwinding en agitatie zorgen, verstoord worden.
 2. Zo kunnen bijvoorbeeld ADHD achtige klachten ontstaan.
 3. Het vermogen om te plannen, consequenties van handelingen te overdenken, impulsen te controleren, te leren van fouten en het empathie vermogen kunnen, door een niet goed werkende frontale cortex, worden aangetast.

Als juist de zijkant van de hersens is geraakt, kunnen leerproblemen en/of agressie ontstaan. Sommige mensen worden plotseling heel impulsief, of juist heel boos, of agressief. Andere kunnen niets meer onthouden en moeten bij het leren elke keer weer van vooraf aan beginnen.

Fase 1: geen symptomen, Fase 2 woede, razernij, plotselinge stemmingswisselingen, concentratieproblemen en depressieve stemmingen. Fase 3 verwarring, geheugenverlies, slecht lange termijn geheugen Fase 4 dementie. ( 12 )

Wat kunnen de gevolgen op langere termijn zijn van een val op het hoofd?

Eerste focus op herstel na een beroerte, ongeluk of hersenoperatie – Na een ongeval, beroerte, hersenoperatie of ongeluk ligt de eerste focus op herstel. De wens om weer helemaal de oude te worden is vaak een grote drijfveer om te revalideren. Eenmaal thuis wordt vaak pas duidelijk dat je door de veranderingen in de hersenen niet helemaal meer dezelfde bent als voor het hersenletsel.

Herstel gaat met ups en downs. Als je merkt dat het moeilijk is, probeer dan steun te zoeken door te praten met mensen in je naaste omgeving. Beschadigde hersencellen herstellen niet ls hersenletsel ineens ontstaan, dan treedt er in de eerste periode het meeste herstel op. Misselijkheid en verwardheid verdwijnen soms al na enkele uren.

Klachten als vermoeidheid, verminderde concentratie en een geheugenproblemen houden meestel langer aan en kunnen blijvend van aard zijn. In de eerste vier weken gaat het herstel het snelst. Dit is voornamelijk de lichamelijke genezing. Na zes maanden is er nog herstel, maar gaat het minder snel.

Na een jaar is er meer zicht op welke klachten blijvend zijn. Er zijn ook mensen die na langere tijd verbetering merken. De beschadigde hersencellen herstellen niet, maar andere delen van de hersenen nemen functies over. Er worden nieuwe netwerken in de hersenen gemaakt, waardoor functies die uitgevallen zijn weer herstellen.

Bij een groot deel van de mensen met hersenletsel gaan niet alle klachten over. De behandeling van Hersenz bij InteraktContour richt zich op deze chronische fase. Hoe Lang Niet Sporten Na Hersenschudding

Kunnen klachten hersenschudding later komen?

Postcommotioneel syndroom ( PCS ) – Een hersenschudding is meestal zonder complicaties en duurt meestal niet langer dan een paar dagen of een paar weken. In sommige gevallen, echter, zijn de klachten van de hersenschudding er na maanden en jaren nog. Klachten langer dan drie maanden worden een Post Commotioneel syndroom/ PCS genoemd.

Hoe weet je of je hersenen beschadigd zijn?

Veel voorkomende kenmerken van hersenletsel – Hersenletsel heeft veel uiteenlopende kenmerken. Soms heb je de kenmerken, maar heb je geen hersenletsel of andersom. De veel voorkomende klachten of signalen zijn: stemmingswisselingen, snel boos worden, geheugenproblemen, moeite met communiceren of begrijpen van taal, vaak somer of moe.

Wat doet een dokter bij hersenschudding?

Na een zware val of klap tegen het hoofd is het altijd raadzaam je arts te raadplegen. Je arts zal je bevragen en onderzoeken, en inschatten of verder onderzoek of een nacht observatie in het ziekenhuis nuttig is. Soms zal je arts je ‘wekadvies’ geven.

Waarom mag je niet slapen met een hersenschudding?

Wekadvies bij hersenschudding Bij een hersenschudding geeft de arts een wekadvies mee. Dit wordt gedaan omdat er een heel kleine kans is dat er door het ongeval een bloedvaatje in de schedel beschadigd is. Sufheid is een teken hiervan. Ter controle moet de patiënt de eerste 24 uur om de 2 uur gewekt worden om te controleren of de patiënt goed helder is.

Hoe lang hoofdpijn na val op hoofd?

De eerste dagen kunt u last hebben van hoofdpijn, duizeligheid of een verminderd concentratievermogen. Deze klachten gaan meestal vanzelf over.