Hero WOD – Jason

De โ€œJasonโ€ is een HERO WOD ter ere van S01, Jason Dale Lewis (juli 2007). Deze training begint met 100 squats en 5 muscle-ups. Na een schema van -25 voor de squats en +5 voor de muscle-ups, eindigt de training met 25 en 20 herhalingen.

Hero Wod - Jason Dale Lewis - CrossFitWereld
Jason Dale Lewis

De WOD

Wat is de workout

  • 100 Squats
  • 5 Muscle-ups
  • 75 Squats
  • 10 Muscle-ups
  • 50 Squats
  • 15 Muscle-ups
  • 25 Squats
  • 20 Muscle-ups

Score & informatie

For time: Noteer de tijd die je nodig had om alle herhalingen af te ronden.

* Als je geen mucle-up kunt schaal dan tot hoe je het wel kunt.
Denk aan opties als; Assisted muscle-up, jumping muscle up, chest to bar, pull-up, etc.)

DELEN IS SPORTIEF

MEER WOD'S

RECENTE ARTIKELEN